ΤΟΥΣ ΥΙΟΥΣ ΜΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΜΕΤΕΤΡΕΨΕ ΑΠΟΦ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθώ με την copy paste απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, της προέδρου Ε.Χ που ανακήρυξε  επίσημα τον Γ.Π παιδόφιλο ως «αξιόπιστο μάρτυρα», άλλαξε το φύλο των παιδιών μου, από υιούς τα έκανε θυγατέρες, και τα παρέδωσε ανεπιφύλακτα στην ανώνυμη ομάδα των παιδόφιλων  για να τα φροντίζει.


ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων Β.Γ. και Γ. Π., αντίστοιχα, τις διασαφήσεις των διαδίκων , τις προσκομιζόμενες από τον αιτούντα υπ'αριθμ 33049/19-9-2014,33048/19-9-2014,33052/22-9-2014,33020/11-8-2014 ένορκες βεβαιώσεις των ……., ………, ………, ……… αντίστοιχα, ενώπιον του συμβολαιογράφου …….. Κ. Δ., τα προσκομιζόμενα έγγραφα, τις φωτογραφίες και από όλη γενικά τη διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
Με το ξεκίνημα της μελέτης της δικογραφίας κ. πρόεδρε ξεχάσατε να συμπεριλάβετε μια άκρως σημαντική ένορκη βεβαίωση με αριθμ. 33.023 του Κ.Κατ., μη συγγενικού μου προσώπου, που αναφέρει συν τοις άλλοις κακοποίηση του 3ου γιού μου. Αυτό είναι πειθαρχικό αδίκημα κ. πρόεδρε!!!!!
Η ένορκη βεβαίωση με αριθμ. 33.023 αναφέρει περιστατικά για τον χαρακτήρα της Α.Σ και το περιστατικό που η μάνα έδεσε το πόδι του 3ου γιού μου στην κούνια γιατί σκαρφάλωνε και δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί μαζί του επειδή έκανε τηλεφωνήματα.
Συνεχίζει η κ. πρόεδρος:
Οι διάδικοι εκ των οποίων η αιτούσα-καθής η αίτηση είναι αλβανικής υπηκοότητας και ο αιτών-καθού είναι ελληνικής υπηκοότητας, μετά από σύντομη γνωριμία στην Ελλάδα, τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στις 15-4-2007 στην πόλη …. της Αλβανίας. Μετά τον γάμο τους ήρθαν στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στο ΔΔ ….. σε οικία του αιτούντος-καθού, όπου διέμεναν μαζί με την μητέρα του τελευταίου και η οποία αποτέλεσε την κοινή συζυγική τους οικία . Από τον ανωτέρω γάμο οι διάδικοι απέκτησαν τρία άρρενα τέκνα τον …, τον … και τον …..,που γεννήθηκαν στις .., .. και …., αντίστοιχα. Πιθανολογήθηκε περαιτέρω ότι ο καθού έπασχε στον παρελθόν από ψυχωσική συνδρομή , λόγος για τον οποίον νοσηλεύθηκε από 4-12-2007 έως 25-1-2008, στην ψυχιατρική κλινική "………." με διάγνωση " ψυχωσική συνδρομή"(βλ. την από 20-8-2014 ιατρική γνωμάτευση του ψυχιάτρου Σ. Κ.).

Εδώ λοιπόν κάνει επιλεκτική χρήση των ιατρικών γνωματεύσεων που εγώ ο ίδιος προσκόμισα, αναφέρει φυσικά την διάγνωση δεν αναφέρει την θεραπεία, ούτε την χρονική στιγμή της ψυχικής μου κατάρρευσης, που ήταν ακριβώς μετά την επιστροφή μου από την Αλβανία και αποτέλεσμα των άθλιων συνθηκών που υπέμεινα σε αυτή την χώρα για αρκετούς μήνες. Φυσικά δεν συνεκτίμησε ότι έχω 3 υγιέστατα παιδιά, ότι διατηρώ μια κτηνοτροφική μονάδα μόνος μου και είμαι αυτός που συντηρεί την οικογένεια. Παραθέτω ολόκληρη την ιατρική γνωμάτευση:
ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
Ο υπογεγραμμένος Κ. Σ., Ψυχίατρος, εξέτασα σήμερα τον κ. Γ. Ν. του …. Ο εν λόγω ασθενής είχε νοσηλευτεί στην Ψυχιατρική Κλινική …. από 04/12/2007 μέχρι και 25/01/2008, με διάγνωση «Ψυχωσική Συνδρομή». Ως ιατρός στην κλινική τότε και θεράπων ιατρός, βεβαιώνω ότι τότε έλαβε εξιτήριο, μετά από πλήρη αποδρομή των συμπτωμάτων. Κατά την παρούσα φάση, από την πλήρη κλινική εξέταση (συναίσθημα, κρίση, ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, μνήμη κλπ), δεν προκύπτουν στοιχεία μείζονος ενεργού ψυχοπαθολογίας -κατά την παρούσα πάντα φάση- επομένως μπορεί να χαρακτηριστεί ως ψυχικά υγιής και ικανός για την φροντίδα των παιδιών του.
Δεν ήταν μόνο 4 ιατρικές γνωματεύσεις υπήρχαν στα σχετικά και η κ. πρόεδρος δεν επέλεξε το σήμερα, γιατί έτσι την βόλευε, αλλά την προ 7ετίας διάγνωση, συμπεριφερόμενη με άκρως ρατσιστικό τρόπο προς το πρόσωπό μου.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ- ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Ο κύριος Γ. Ν. του …, κάτοικος ..., υπεβλήθη σε κλινικοεργαστηριακό έλεγχο και βρέθηκε κλινικά υγιής. Ως εκ τούτου κρίνεται ικανός να αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών του.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ψυχιάτρου  Σ.Τ
Ο κύριος Γ. Ν. του …, κάτοικος ..., εξετάσθηκε σήμερα στο ιατρείο μου και βεβαιώνω ότι δεν πάσχει από καμιά ψυχική νόσο, κρίνεται ικανός να αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών του.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ νευρολόγου Σ.Μ 
Ο κύριος Γ. Ν. του …, κάτοικος ..., εξετάσθηκε σήμερα στο ιατρείο μου και βεβαιώνω ότι δεν πάσχει από καμιά ψυχική και νευρολογική νόσο και κρίνεται ικανός να αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών του.
Δεν είναι δυνατόν οι 40 μέρες μιας νοσηλείας να με σταμπάρουν το υπόλοιπο της ζωής μου. Όλα έχουν τα όρια τους. Παρακάτω επικαλούμαι άρθρο που γράφει για την περιοχή καταγωγής της Α.Σ(μάνας) και μπορεί εύκολα να καταλάβει κάποιος τι με πότιζαν τους μήνες που έμεινα εκεί με την οικογένεια της και αρρώστησα. Επίσης μπορεί να καταλάβει κάποιος με τι ασχολείτο η οικογένεια της και η ίδια πριν έρθει στην Ελλάδα. Στο κεφάλαιο "ΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΜΑ" κάνω εκτενή ανάλυση πάνω στο θέμα αυτό.
Το σήμα του σκορπιού είναι το σήμα ενός εργοστασίου συσκευασίας καννάβεως που βρίσκεται στην περιοχή του Φιέρι όπου και οι μεγαλύτερες αλβανικές φυτείες
Συνεχίζει η κ. πρόεδρος:
Πιθανολογήθηκε επίσης ότι η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν υπήρξε αρμονική αλλά αντιθέτως οι σχέσεις τους διαταράχθηκαν καθώς ο καθού της από 27-8-2014 αίτησης, επιδείκνυε συμπεριφορά βίαιη και επιθετική προς την σύζυγο του. Συγκεκριμένα ο καθού ήταν ιδιαίτερα νευρικός και οξύθυμος και δημιουργούσε συνεχώς βίαια επεισόδια σε βάρος της συζύγου του, παρουσία μάλιστα ,πολλές φορές,και των ανηλίκων τέκνων τους , διαταράσσοντας την ψυχική τους ηρεμία. Με το πέρασμα του χρόνου η σχέση των διαδίκων χειροτέρευε συνεχώς λόγω της βίαιης συμπεριφοράς του καθού , ο οποίος φερόταν με βίαιο και απόλυτο τρόπο στην αιτούσα, δημιουργώντας" συνεχώς προβλήματα εντός της συζυγικής οικίας .Η ως άνω συμπεριφορά του καθού απέναντι στην αιτούσα , παρουσία μάλιστα πολλές φορές και των ανηλίκων τέκνων, είναι βέβαιο, λαμβανομένης υπόψη της κοινής πείρας και λογικής, ότι είχε άσχημες επιπτώσεις στην ομαλή και σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη των ανωτέρω τέκνων και επέφερε κλονισμό της ηρεμίας τους κατά την καθημερινότητα τους.
Τι συμβαίνει εδώ;;; η κ. πρόεδρος χωρίς να χάσει χρόνο, πετάει στο καλάθι των αχρήστων την δική μου αίτηση, τις ένορκες βεβαιώσεις των 5 μαρτύρων μου, το φιλανθρωπικό μου έργο, την προσωπικότητα μου, τους κόπους και τις θυσίες που έκανα όλα αυτά τα χρόνια ως παιδί της Αθήνας που έγινε κτηνοτρόφος. Με παρουσιάζει ως αγριάνθρωπο, τέρας, οξύθυμο και ιδιαίτερα νευρικό, θα πω στην κ. πρόεδρο ότι δεν προλαβαίνω να νευριάζω γιατί δουλεύω πολύ σκληρά!! Έκανε  1000% αποδεκτή την αίτηση της Α.Σ, που κατηγορείται για κακοποίηση των παιδιών της, έκθεση σε κίνδυνο και ασέλγεια του μεγάλου γιού μου. Αδιαφορεί για το οπτικοακουστικό υλικό που μιλάει ο γιός μου. Τέτοια μονομέρεια είναι πρωτάκουστη, εξωφρενική και σκανδαλώδης.
Συνεχίζει η κ. πρόεδρος:
«Ωστόσο εκτός του καθού και η αδελφή αυτού και μάρτυρας του στην παρούσα δίκη, επενέβαινε συχνά στις σχέσεις των διαδίκων και δημιουργούσε συχνά επεισόδια στην αιτούσα. Ειδικότερα και ενώ βρισκόταν στον έκτο μήνα κύησης στις 14-8-2012 η ανωτέρω επιτέθηκε στην αιτούσα .Σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ.Γ7/6785/8-8-2014 βεβαίωση του Διευθυντή του ΓΝ …… η αιτούσα προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της ΧΚ στις 14-8-2012 με διάγνωση: ξυλοδαρμός στον 6° μήνα της κύησης με κλωτσιές στην κοιλιά και ΑΡ μηρό, μαλλιοτράβηγμα, τράβηγμα νωτίου ΑΡ, άλγος στον ΑΡ μηρό , αίμα στον λοβό ΑΡ ώτο».
 Ήρθε η ώρα λοιπόν να αποδομηθεί η αδελφή μου Β.Γ και μάρτυρας (είναι αυτή που μισεί θανάσιμα ο γέροντας Ι.Κ ). Στις 14-8-2012 και ενώ απουσίαζα από το σπίτι η Α.Σ (έγκυος μάνα) τσακώθηκε με την αδελφή μου Β.Γ και την έσπρωξε, η αδελφή μου έσπασε το αριστερό της χέρι, χτύπησε στα πλευρά και στην μύτη της. Τότε η Α.Σ (έγκυος μάνα) φοβήθηκε και προσποιήθηκε ότι την χτύπησε η αδελφή μου. Η βεβαίωση που αναφέρει η κ. πρόεδρος δεν είναι του 2012 αλλά του 2014 και είναι πλαστή, διότι στις μηνύσεις που έγιναν το 2012 χρησιμοποιήθηκαν στον φάκελο της Α.Σ., παρανόμως, οι βεβαιώσεις του νοσοκομείου της αδελφής μου. Η Α.Σ (έγκυος μάνα) δεν έπαθε τίποτα, η αρχική βεβαίωση του 2012 δεν έγραφε τίποτα, το παιδί γεννήθηκε υγιέστατο, η αδελφή μου όμως είχε το χέρι της 2 μήνες στον γύψο. Παρόλα αυτά τον Ιούνη του 2014 έκανε πίσω και αθώωσε την Α.Σ (έγκυο μάνα) στο δικαστήριο που έγινε. Δυστυχώς  μέχρι στιγμής η Α.Σ έχει παρουσιάσει στα δικαστήρια 2 πλαστές βεβαιώσεις. 
ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΣΟ ΑΝΕΥΘΥΝΕΣ (ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΩ ΚΑΤΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΑΤΟΥΠΟΛΗΣ)
το έγγραφο αυτό είναι το κατηγορητήριο για την αδελφή μου Β.Γ, όπως είδατε σωματικές βλάβες είναι το κάταγμα στο αριστερό χέρι και κάταγμα ρινικών οστών, τα παραπεμπτικά είναι του ακτινολογικού. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ Β.Γ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΑΝΕ Η Α.Σ (έγκυος) ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ


ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ Β.Γ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ Α.Σ(έγκυο) ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΙΣ  ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΣΤΙΣ 29-8-2012
Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΜΟΥΗ ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ Α.Σ (εγκύου)


εδώ είναι η νέα "μαϊμού" βεβαίωση που διαπιστώνουμε τα εξής:

1)είναι 2 χρόνια μεταγενέστερη

2)έχει αριθμό πρωτοκόλλου ενώ οι γνήσιες βεβαιώσεις του 2012 δεν είχαν

3)αναφέρει ως διάγνωση ξυλοδαρμό, ενώ καμιά από τις γνήσιες βεβαιώσεις δεν αναφέρουν κάτι τέτοιο απλά μιλούν για ξυλοδαρμό. Η δική της βεβαίωση αναφέρει "ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ: άλλες καθορισμένες καταστάσεις που σχετίζονται με την κύηση "

4)εμπλουτίζει την βεβαίωση από στοιχεία ανύπαρκτα που δεν προκύπτουν από πουθενά!!!
Διαπιστώνουμε λοιπόν με την παράθεση αυτών των εγγράφων ότι η κ. πρόεδρος επικαλείται και στηρίζει την αποδόμηση ενός μάρτυρας σε ψευδή βεβαίωση. Στοχευμένα και με δόλο αγνοεί τον τραυματισμό της αδελφής μου από την "μάνα" καθώς και τις αληθινές βεβαιώσεις.
Επίσης πρέπει να αναφέρω ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχε συμβεί στην οικογένεια μας αυτή η «ξεφτίλα των μηνύσεων» που η Α.Σ (μάνα) εισήγαγε από την Αλβανία. Στην χώρα της η βία είναι καθημερινότητα, αυτό θα έπρεπε να το λάβει υπόψη της η κ. πρόεδρος. Μάλιστα φίλη της αλβανίδα στο δικαστήριο είπε στην αδελφή μου με θράσος «εμείς καλλιεργούμε το χασίς και σας το πουλάμε, εσείς το παίρνετε».
Η κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ (όχι ρατσιστικά αλλά αντικειμενικά) ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΤΗΝ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΜΑΝΑ
Καθημερινότητα η βία και το αίμα: Το δικαστήριο, που παλιότερα δίκαζε ερωτικές και οικογενειακές τραγωδίες με κατηγορούμενους που έφταναν στο έγκλημα κυρίως από ερωτικό πάθος, έχει μεταβληθεί σε μικρογραφία μιας άγριας και άγνωστης για τα ελληνικά δεδομένα εγκληματικότητας, όπου πρωταγωνιστούν κυρίως αλλοδαποί, άγρια εγκλήματα, με κίνητρό τους το χρήμα και τα ναρκωτικά.(εφημ. Έθνος)
Στο ενημερωτικό site eglimatikotita.gr διαβάζουμε άρθρο με τίτλο: Αλβανική δικαιοσύνη:
«Οι Αλβανοί στην Ελλάδα διέπρεψαν στο έγκλημα αφού ήταν και είναι οι πρωταγωνιστές σε όλες τις βαθμίδες της παραβατικότητας. Η συμπεριφορά αυτή ενισχύθηκε αντί να αμβλύνεται με το πέρασμα των ετών μολονότι θα περίμενε κανείς το ακριβώς αντίθετο χάρις στην φυσιολογική αφομοίωσή τους στην ελληνική κοινωνία. Η αλβανική εγκληματικότητα αντίθετα ετράφη από την προσαρμογή των Αλβανών, δίνοντας την αίσθηση υπεροχής έναντι των "τρυφερών" και ανυποψίαστων Ελλήνων νοικοκυραίων που μεγάλωσαν και έζησαν για δεκαετίες με εντελώς διαφορετικές παραστάσεις και εμπειρίες. Συγχρόνως η εξομοίωσή των Αλβανών με τους γηγενείς κατοίκους προσέφερε την βαθιά γνώση των κοινωνικών δομών και την απαραίτητη κάλυψη - απόκρυψη των προθέσεών τους. Παράλληλα η ελλιπής αστυνομική παρουσία του ελλαδικού κράτους ιδιαίτερα στην ελληνική επαρχία, βλέπε πολυετής απουσία χωροφυλακής, άφησε στο έλεος των σκληρών Αλβανών κακοποιών ολόκληρες επαρχιακές πόλεις και χωριά. Εύκολη λεία λοιπόν η ελληνική οικογένεια για τον κάθε είδους Αλβανό κακοποιό».
Συνεχίζει η κ. πρόεδρος:
Επίσης στις 27-4-2014 ο καθού απείλησε την αιτούσα με τις φράσεις "δεν σε θέλω, θα σε διώξω από το σπίτι, αν πάθουν κάτι τα παιδιά μου θα σε σκοτώσω ",πράξη για την οποία καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημ/κείο Γιαννιτσών σε ποινή φυλάκισης 6 μήνων.  Αποκορύφωμα της ως άνω συμπεριφοράς του καθού ήταν το επεισόδιο που έλαβε χώρα στις 20-7-2014, κατά τη διάρκεια του οποίου ο καθού επιδεικνύοντας ανάρμοστη συμπεριφορά επιτέθηκε σε βάρος της αιτούσας. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.Γ7/6394/28-7-2014 βεβαίωση του Διευθυντή του ΓΝ …… διαπιστώθηκαν τα εξής: μώλωπες έσω επιφάνειας βραχιονίου ΑΕ έκτασης 10εκ, μικρός μώλωπας:" έσω επιφάνειας βραχιονίου ΔΕ 1 εκ, μώλωπας με σημεία αιματώματος ΑΡ πλάγιας κοιλιακής χώρας (ΑΡ λαγόνια άκανθα) μώλωπας (ΔΕ) γλουτού, μικρό θλαστικό τραύμα σε φάση επούλωσης χείλους(ΑΡ).Αναφερόμενη αυχεναλγία. Σύσταση για μαλακό αυχενικό κηδεμόνα και επανέλεγχο".
Αν πάθουν κάτι τα παιδιά μου
Έχω ήδη πει ότι η σκληρότητα και ψυχρότητα της προς τα παιδιά ήταν το μεγάλο μας πρόβλημα, δεν την έδιωξα ποτέ, ούτε την σκότωσα, έφυγε μόνη της. 
ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΗΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ ΚΑΤΙ ΟΤΑΝ ΧΤΥΠΟΥΣΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ;;;; ΟΤΑΝ ΤΗΣ ΕΚΑΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΜΗΝΥΣΗ. ΕΓΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΦΤΑΝΩ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ Ο ΚΟΜΠΟΣ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΧΤΕΝΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΦΥΓΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΣΤΙΣ 25-7-2014
Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε το 2012 από το Κέντρο του Παιδιού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Αλβανία (CRCA), 69 τοις εκατό των παιδιών που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι έχουν υποστεί ψυχολογική βία, ενώ το 59 τοις εκατό  είχαν πέσει θύματα σωματικής βίας στις οικογένειές τους .

Στο 2ο σκέλος αναφέρεται στην 2η πλαστή βεβαίωση της Α.Σ, μάλιστα η προσέγγιση της κ. προέδρου είναι απόλυτα κοντόφθαλμη και μονομερής. Στην ένορκη βεβαίωση της μοναχής αδελφής μου αναφέρεται ότι: «Χαρακτηριστικό δείγμα της ανειλικρίνειας της (Α.Σ.)  είναι το γεγονός ότι ισχυρίζεται ότι ο αδελφός μου την χτύπησε στις 20-7-2014 και έφυγε εξ αυτού του λόγου στις 25-7-2014 χτυπημένη, κατόπιν κάποιοι την βοήθησαν να μηνύσει ψευδώς τον αδελφό μου προκειμένου να δικαιολογήσει την εγκατάλειψη συζυγικής στέγης. Όμως στις 28-7-2014 που πήγε στο Νοσοκομείο …. να πάρει βεβαίωση για τα χτυπήματα αυτά. η Φ…. μοναχή αδελφή της μονής μας, που βρέθηκε επίσης στο Νοσοκομείο ….. πρωινές ώρες έγινε αυτόπτης μάρτυρας της προσπάθειας της Α. Σ. να πάρει χαρτί από τα εξωτερικά ιατρεία, ότι δήθεν την χτύπησε ο άνδρας της, η υπεύθυνος του τμήματος έκπληκτη της είπε "καλά κυρία μου ισχυρίζεστε ότι σας χτύπησε ο άνδρας σας και έρχεστε τώρα μετά από οκτώ μέρες για να σας δώσουμε χαρτί;". 

την μέρα και την ώρα που γράφει η 2η "μαϊμού" βεβαίωση ότι προσήλθε στο Νοσοκομείο ήταν μετά το αυτόφωρο για την μήνυση που της είχα κάνει εγώ. Δεν είχε κανένα απολύτως σημάδι και κυκλοφορούσε με αμάνικα μπλουζάκια, δεν φαινόταν να ζαλίζεται, ούτε να έχει κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα στις 24-11-2014 είπε στο δικαστήριο ότι "πήγα στον γέροντα Ι.Κ στις 25-7-2014 μαζί με τον Γ.Π και ο γέροντας μου είπε να κάνω μήνυση στον Ν.Γ. Φαντάζομαι ότι το "κύκλωμα" θα έχει σβήσει τις γκάφες της από τα πρακτικά. Μάλιστα η λεπτομερής αυτή βεβαίωση νοσοκομείου προσθέτει το "ξυλοδαρμού ενδοοικογενειακού"!!!!!!!!!!!!
ΤΩΡΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΤΡΑΒΗΞΕ ΤΟ "ΚΥΚΛΩΜΑ"  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΪΜΟΥ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΤΡΑΒΗΞΕ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΟΥ ΓΙΟΣ ΣΤΙΣ 22-7-2014 2 ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΑΪΜΟΥ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟ .......ΔΕΝ ΤΟ ΘΥΜΟΤΑΝ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ  ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΤΡΑΒΑΓΑΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ!!!!!!


ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΘΥΜΟΤΑΝ ΤΙ ΩΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΣΕ ΣΤΙΣ 20-7-2014 ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΘΕΤΕ ΣΤΙΣ 26-7-2014 ΟΤΙ ΤΗΝ ΧΤΥΠΗΣΑ ΣΤΙΣ 11.00 ΤΟ ΠΡΩΙ.........ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΡΩΤΑ!!!!
Ο διοικητής είναι ο ίδιος που μου είπε την ίδια μέρα να δώσω τα παιδιά μου να τελειώνουμε και έστειλε περιπολικό στο σπίτι μου με την Α.Σ κρυμμένη στο πίσω κάθισμα!!! η ώρα που την χτύπησα είναι 11.00 το πρωί. Για να δούμε τι έκανε στις 11.00 το πρωί η Α.Σ.!!!!
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΛΟΙΠΟΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΜΕΡΑ;

Στις 20-7-2014 ημέρα Κυριακή πήγα τα παιδιά μου στη Εκκλησία του Προφήτη Ηλία που βρίσκεται στο βουνό της.......που εκείνη την μέρα γιόρταζε και κατά τις 10.30 γυρίσαμε σπίτι. Καθίσαμε να φάμε πρωινό και είπα στην εν διαστάσει σύζυγό  μου να κάτσει και αυτή στο τραπέζι μαζί μας αλλά αρνήθηκε και είπε θέλω να κάνω μερικά τηλεφωνήματα με το κινητό μου πήγε στο δωμάτιο και τηλεφωνούσε συνεχώς για αρκετή ώρα. Της είπα κάνε λιγότερα τηλεφωνήματα γιατί τα λεφτά που δίνω για τις κάρτες του κινητού σου είναι πολλά γύρω στα 60 - 70€ το μήνα, μετά από αυτό που της είπα μου πέταξε το κινητό στο κεφάλι,  μπροστά σε όλους μας, παρουσία  των παιδιών μας και  μου είπε «πάρε το κινητό  αλήτη». Όλα αυτά έγιναν από τις 10.30 μέχρι 11.30 η ώρα.Τότε μάζεψα το κινητό και μαζί με την αδελφή μου Β.Γ καταγράψαμε, όπως ακριβώς υπήρχαν μέσα στο κινητό όλες τις κλήσεις που είχε κάνει την τελευταία εβδομάδα. Δεν μου ζήτησε το κινητό πίσω και δεν της το έδωσα. Τις επόμενες μέρες μέχρι τις 25-7-2014 που με χτύπησε ενώ κοιμόμουν τη μια με απειλούσε, την άλλη έλεγε θα αυτοκτονήσει, ότι με αγαπάει, ότι με μισεί, ότι θα φύγει.......το μυαλό της είχε σαλτάρει!!!!!!!
εάν λοιπόν έστω την χτύπησα στις 11.00 το πρωί όπως κατέθεσε στην αστυνομία: 
γιατί δεν τηλεφώνησε στην Αστυνομία όταν είχε το τηλέφωνο;
γιατί έχει δεκάδες εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις  την ώρα που ισχυρίζεται ότι την χτύπησα;
γιατί δεν ενημέρωσε κανέναν και περίμενε να περάσουν 6 μέρες για να το πει;  
γιατί δεν κάνει άρση του τηλεφωνικού της απορρήτου να διαπιστώσουμε του λόγου το αληθές;
τι είναι περισσότερο πιστευτό διαβάζοντας την λίστα των τηλεφωνικών κλήσεων:
α) ότι την χτύπησα στις 11.00 ή
β) ότι της είπα να κάνει λιγότερα τηλεφωνήματα και έγινε έξω φρενών και μου πέταξε το τηλέφωνο στο κεφάλι;
Ποια μητέρα 3 μικρών παιδιών κάνει τόσα τηλεφωνήματα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα;
Ας κάνει άρση του τηλεφωνικού της απορρήτου να διαπιστώσουμε πόσα τηλεφωνήματα έκανε σε καθημερινή βάση και σε ποιούς;

Η ΜΟΝΑΧΗ ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ Ε.Γ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ
Ποια μάνα θα εγκατέλειπε τα παιδιά της ψευδόμενη ότι φοβάται πώς τάχα κινδυνεύει η ζωή της, όταν η ίδια χτύπησε τον άνδρα της την μέρα που έφυγε 25-7-2014 στο πρόσωπο την ώρα που κοιμότανε; Γράφει μάλιστα στην αίτηση της ότι της είπε ο …., ο μεγάλος μου ανιψιός, ότι ο αδελφός μου και η αδελφή μου Β. θα την έβαζαν φυλακή και γι' αυτό έφυγε, πώς της το είπε αυτό αφού παραπάνω αναφέρει ότι ο …… δεν έμενε μαζί της αλλά έμενε με τον αδελφό μου και την αδελφή μου; Μήπως κρυφάκουγε και συγκεκριμένα μήπως κρυφάκουσε, αφού είχε ήδη χτυπήσει τον αδελφό μου και φοβόταν ότι θα την μηνύσει και θα την βάλει φυλακή γιατί η ίδια το έκανε αυτό στις 27-4-2014 αλλά και στις 14-8-2012; Μάλιστα το περιστατικό αυτό της φυλακίσεως του πατέρα τραυμάτισε την παιδική ψυχή του …. και όταν μετά τις 1-5-2014 μίλησα στο τηλέφωνο μαζί του και τον ρώτησα τι κάνει, με λυγμούς μου απάντησε "η μαμά έβαλε τον μπαμπά στην φυλακή". Έφυγε λοιπόν για την χτύπησε ή γιατί τον χτύπησε αυτή; Τρία υπέροχα παιδάκια που τους χάρισε ο θεός αυτή τα εγκατέλειψε και ούτε που νοιάστηκε τι κάνουν και πώς περνούν δύο μήνες τώρα, γιατί αν νοιαζόταν θα είχε τηλεφωνήσει στον άνδρα της όσες διαφορές και αν είχαν, για να μάθει νέα τους. Είναι άξιο προβληματισμού για το ποιος ή ποιοι χρηματοδοτούν την δικαστική διαμάχη με τον αδελφό μου, όταν η ίδια δηλώνει άπορη και δεν είναι μορφωμένη. Η ίδια περιφέρεται από σπίτι σε σπίτι χωρίς εισόδημα, χωρίς εργασιακά προσόντα, χωρίς ούτε τα ελληνικά να μιλάει καλά και διεκδικεί τρία μικρά παιδιά —, να τα κάνει τι; Να τα πάει πού;»
Από ότι φαίνεται η απόφαση εκτός από copy paste από άλλες αποφάσεις είναι και το απόλυτο copy paste της αίτησης της Α.Σ, όλα τα υπόλοιπα στα σκουπίδια. Copy paste να τελειώνουμε!!!!!!!! Και η copy paste απόφαση συνεχίζει:
Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν να αναγκαστεί η αιτούσα τέλη Ιουλίου του 2014 να εγκαταλείψει την συζυγική οικία που βρίσκεται στην ….. και να αναζητήσει βοήθεια και στέγη αρχικά στην οικία του φιλικού ζεύγους των διαδίκων Γ..και Θ.Π. που βρίσκεται στα .. …,οι οποίοι φιλοξένησαν την αιτούσα.
Ήδη δε όπως πιθανολογήθηκε, έχει παραχωρηθεί στην αιτούσα από την οικογένεια Τ…. , άνευ χρηματικού ανταλλάγματος, μία οικία στο …... Η ανωτέρω ισόγεια οικία αποτελείται από κουζίνα, χωλ, σαλόνι και τρία υπνοδωμάτια και όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες φωτογραφίες είναι σε άριστη κατάσταση, πλήρως διαμορφωμένη, με όλα τα απαραίτητα έπιπλα, ενώ επίσης διαθέτει και πλήρως εξοπλισμένα παιδικά δωμάτια, ενώ πλησίον αυτής λειτουργεί νηπιαγωγείο και παιδικός σταθμός. Εξάλλου η αιτούσα, μητέρα των τέκνων , λόγω του έντιμου και ηθικού της χαρακτήρα της, έχει πλησίον της ανθρώπους που την στηρίζουν και την συνδράμουν στην προσπάθεια της να αποκτήσει μία νέα κατοικία και να αναλάβει την επιμέλεια των τέκνων της.
Εδώ έχουμε 2 παράδοξα:
α) η κ. πρόεδρος δέχεται την παραχώρηση οικίας «άνευ χρηματικού ανταλλάγματος» χωρίς αυτό να γίνεται νόμιμα στην εφορία ή με κάποιο συμφωνητικό, δηλαδή απλά στα λόγια σου παραχωρώ κάτι. Δεν λέει για πόσο διάστημα απλώς αιωρείται μια παραχώρηση σπιτιού που θα μείνουν 3 μικρά παιδάκια για αόριστο και αβέβαιο χρονικό διάστημα. Πληροφορώ λοιπόν την κ. πρόεδρο πως τα παιδιά μου έχουν σπίτι και ήδη είχα προτείνει στην «μάνα» να της ενοικιάσω σπίτι στο χωριό, να βρει μια δουλειά και να ισορροπήσει την σχέση με τα παιδιά της, αλλά έχει άλλα στο μυαλό της από ότι φαίνεται. Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά θα τα κρατάει ο Γ.Π παιδόφιλος όταν αυτή θα δουλεύει ή αν δεν μπορεί αυτός θα τα φυλάει ο γέροντας Ι.Κ στο μοναστήρι του, «στο δωμάτιο με τα παιχνίδια» που διαθέτει για τα παιδιά που φιλοξενεί κατά καιρούς και του εμπιστεύονται ανυποψίαστοι γονείς όπως ήμουν και εγώ για πολλά χρόνια.
β) εδώ λοιπόν γίνεται η εισαγωγή της «ομάδας» ή «κυκλώματος» και το δικαιολογεί «υπέροχα» η κ. πρόεδρος λέγοντας ότι η Α.Σ «έχει έναν έντιμο και ηθικό χαρακτήρα και όλοι την αγαπάνε και θα τη φροντίσουν». Κανένα πρόβλημα να την φροντίζουν, όμως μόνο αυτή όχι τα παιδιά μου, γιατί δεν είναι ζητιανάκια και έχουν εκτός από εμένα, πολλά συγγενικά πρόσωπα μορφωμένα και αξιόλογα να τα φροντίζουν και όχι ανώνυμους ανώμαλους. Η μοναχή αδελφή μου γράφει στην ένορκη βεβαίωση για την «ομάδα»: «Ποια είναι η ομάδα αξιόλογων ανθρώπων που θα την βοηθήσουν και θα στηρίξουν τα παιδιά; Δεν έχουν όνομα; Είναι κάτι αόριστο, απροσδιόριστο; Σίγουρα όμως όσο και να το ωραιοποιεί η Α., το συγκεκριμένο απρόσωπο δίκτυο ακούγεται επικίνδυνο και σκοτεινό, αν λάβουμε υπόψη μας και το σκοτεινό και εγκληματικό παρελθόν της οικογένειας της και όσα ήδη έχει κάνει στην δικιά μας οικογένεια».
Η κ. πρόεδρος συνεχίζει:
Πιθανολογήθηκε επίσης ότι, κατόπιν σχετικού αιτήματος της μητέρας των τέκνων, εκδόθηκε η από 28-8-2014 προσωρινή διαταγή του Προέδρου Υπηρεσίας του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων στην αιτούσα μητέρα τους. Ωστόσο παρά την έκδοση της ανωτέρω προσωρινής διαταγής, ο πατέρας των τέκνων αρνήθηκε να τα παραδώσει στην αιτούσα μητέρα τους, αρνούμενος επίσης και την οποιαδήποτε επικοινωνία των ως άνω ανηλίκων τέκνων με αυτήν , παρά το γεγονός ότι τα ανωτέρω τέκνα είναι προσκολλημένα στην μητέρα τους , η οποία ,ενόψει και του γεγονότος ότι δεν εργαζόταν , τους παρείχε όλες τις απαραίτητες φροντίδες, τα δε τέκνα λόγω της νηπιακής τους ηλικίας έχουν ιδιαίτερη ανάγκη της μητρική στοργής και φροντίδας .
Αυτό πραγματικά ήταν το ανέκδοτο της απόφασης η προσκόλληση των παιδιών προς την μητέρα, γιατί κ. πρόεδρε δεν εξετάσατε να σας πει για την μητρική στοργή και φροντίδα του πλάστη και του σφυριού στο κεφάλι, τις τσιμπιές με τα νύχια, τις σφαλιάρες στο πρόσωπο, το τράβηγμα των αυτιών και των μαλλιών, την αδιαφορία, την ψυχρότητα και την σκληρότητα της. Σε ποιόν κόσμο ζείτε κ. πρόεδρε;;; πιθανολογείτε όχι απλώς λάθος αλλά εγκληματικά!!!!!!! Παραθέτω  την μοναδική συνομιλία που είχε με τον μεγάλο μου γιό η «στοργική μάνα» για να δούμε και την προσκόλληση των παιδιών τελικά:
……. (ετών 5) τηλεφωνική συνομιλία στις 15-10-2014 με την μητέρα του Α. Σ.
Α. Σ.(μαμά): Ποιος; Εε; η μαμά σου είμαι Ά.., .(αναφέρει το όνομα του παιδιού);
Παιδί: τι θέλεις;
Α. Σ.(μαμά): εμένα μου λες τι θέλεις; Εγώ έτσι σε έμαθα να σε βάζουν να μου λες στο τηλέφωνο τι θέλεις; Εγώ εσένα θέλω, εσένα σε θέλω, να ακούσω την φωνή σου, εσύ γιατί δεν με θέλεις ο….,  
Του μιλάει αλλά το παιδί μου σιωπά
Παιδί: αα..ναι!!!!
Α. Σ.(μαμά): τι με ξέχασες αγάπη μου,ε;
Παιδί: ναι
Α. Σ.(μαμά): όχι δεν θα με ξεχνάς
Παιδί: θέλω να σε ξεχνάω
Α. Σ.(μαμά): ναι….ο ….. μου τι κάνει, τι κάνει ο ……;
Παιδί: α ναι; Δεν θέλουν να σε ξαναδούνε μου λένε
Α. Σ.(μαμά): ναι….έτσι, έτσι σε μαθαίνουν, εγώ έτσι σε έμαθα να λες τέτοια πράγματα, μμμμμ; ( το παιδί προσπαθούσε να μιλήσει και δεν τον άκουγε, μίλαγε μόνη της)
Παιδί: τι;
Α. Σ.(μαμά): εγώ έτσι σου ‘λεγα όποιος σε έπαιρνε τηλέφωνο να μη….τι είναι αυτές που λες στη μαμά μιλάς έτσι;
Παιδί: α μας έπιανες τον πλάστη (η Α. Σ.(μαμά) το διακόπτει)
Α. Σ.(μαμά): ποιος σε μαθαίνει, ποιος σε μαθαίνει έτσι εσένα να πεις τέτοια πράγματα;
Παιδί: μας χτύπαγες με το σφυρί στο κεφάλι
Α. Σ.(μαμά): εγώ σε χτύπαγα στο κεφάλι;
Παιδί: ναι
Α. Σ.(μαμά): εγώ σε χτύπαγα στο κεφάλι;
Παιδί: ναι
Α. Σ.(μαμά): όχι αγάπη μου ποτέ δεν σε έχω χτυπήσει στο κεφάλι
Παιδί: λες ψέματα
Α. Σ.(μαμά): πουθενά δεν σε έχω χτυπήσει, όχι αγάπη μου όχι, δεν σε έχω χτυπήσει πουθενά αγάπη μου, εγώ σε αγαπάω εσύ είσαι παιδί μου πώς να σε χτυπήσω εγώ όλα αυτά είναι ψέματα
Παιδί: ψέματα;;;;; Αλήθεια είναι!!!
Α. Σ.(μαμά): όχι, όχι αγάπη μου δεν είναι αλήθεια είναι όλα ψέματα
Παιδί: όχι (δεν τον αφήνει να μιλήσει)
Α. Σ.(μαμά): κάποια στιγμή θα τα καταλάβεις κάποια στιγμή που θα μεγαλώσει ακόμα θα τα καταλάβεις (προσπαθεί το παιδί να μιλήσει και δεν τον αφήνει) εγώ δεν σου έχω πει ψέματα, δεν σε μάλωσα (προσπαθεί το παιδί να μιλήσει και δεν τον αφήνει)
Παιδί: γιατί μας παράτησες τότε;;
Α. Σ.(μαμά): εγώ δεν σας παράτησε
Παιδί: αφού έφυγες, αλήθεια λέω δεν λέω ψέματα (δεν τον αφήνει να μιλήσει)
Α. Σ.(μαμά): αποκτά ο τόνος της φωνής της αυστηρότητα και του λέει: δεν θα μιλάς έτσι στη μαμά σου, κάποια στιγμή, δεν πειράζει αν σε μαθαίνουν έτσι θα τα μάθεις όλα, δεν πειράζει, η μαμά σου, εγώ είμαι εδώ για σας δεν πάω πουθενά, εντάξει, (προσπαθεί το παιδί να μιλήσει και δεν τον αφήνει),  όποιος σου μαθαίνει τέτοια, όποιος σου μαθαίνει τέτοια, όποιος σου μαθαίνει τέτοια, δεν θα ακούς θα πεις είναι η μαμά μου, εντάξει; Γιατί δεν θα πεις τέτοια πράγματα, εγώ έτσι σου ‘λεγα, εγώ έτσι σου μίλει; Δως μου λίγο τον …. να του μιλήσει η μαμά λίγο και στον ……
Ο ….. πάει το τηλέφωνο στον …. και τον …. Είχα  ανοιχτή ακρόαση για να την ακούσουν ….. επικρατεί απόλυτη ησυχία
Α. Σ.(μαμά): ποιόν έχεις εκεί κοντά που στα μαθαίνει αυτά; (ακούγεται ο …. που γκρινιάζει) γιατί ακούγεται, ακούγεται που σε μαθαίνει (ο …… δεν θέλει να της μιλήσει και κλαίει) ……….
Παιδί: ναι
Α. Σ.(μαμά): δώσε λίγο τον …….
Παιδί: γιατί;
Α. Σ.(μαμά): δως μου λίγο τον …., δως μου λίγο τον ….. στην μαμά
Παιδί: δεν θέλω
Α. Σ.(μαμά): δεν θέλεις;
Παιδί: ναι δεν είσαι μαμά μας, δεν σ’ αγαπάμε
Α. Σ.(μαμά): ναι έτσι;
Παιδί: ναι
Α. Σ.(μαμά): έτσι λένε στη μαμά δεν μ’ αγαπάς
Παιδί: μμμμμμμ
Α. Σ.(μαμά): ναι αλήθεια είναι αλήθεια αυτό που λες όμως εγώ σε αγαπάω και εσένα και τον ... και τον....... (μικρή σιγή) τα ξέρει η μαμά όλα, δεν πειράζει, τα μαθαίνω θα ‘ρθει η ώρα (με απειλητικό τόνο στη φωνή) για σένα (τον μεγάλο μου γιό τον μισεί)
Παιδί: δεν θα ‘ρθει η ώρα
Α. Σ.(μαμά): (τον διακόπτει) που θα με δεις θα ‘ρθει η ώρα, θα ‘ρθει, θα ‘ρθει, να, ναι δεν θα αργήσει πολύ, εντάξει θα μου δώσεις και λίγο να ακούσει η μαμά λίγο τον …….
Παιδί: όχι (το λέει έντονα γιατί ένιωσε απειλή και φόβο από την φωνή της)
Α. Σ.(μαμά): ναι, γιατί όχι
Παιδί: έτσι
Α. Σ.(μαμά): θα μου τον δώσεις (προσπαθεί το παιδί να μιλήσει και δεν τον αφήνει), δως μου λίγο, δως μου λίγο τον …, δως μου λίγο τον …..
Παιδί: «δεν σε φοβάμαι» (η Α. Σ.(μαμά) μιλάει πάνω στην φωνή του και λέει δως μου λίγο τον …., δως μου λίγο τον ….) ο γιός μου φωνάζει πιο δυνατά «δεν σε φοβάμαι»
Α. Σ.(μαμά): δεν με φοβάσαι;
Παιδί: όχι
Α. Σ.(μαμά): εντάξει γιατί να φοβάσαι μήπως φοβάμαι εγώ; (ακούγεται ο …..που λέει «γιαγιά μου»)
Τα 2 μικρότερα παιδία μου άκουγαν την φωνή της και φοβόταν να αναπνεύσουν για να μην τα ακούσει, δεν ήθελαν καθόλου να της μιλήσουνε
Η Α. Σ.(μαμά) έκλεισε το τηλέφωνο τότε ο μεγάλος μου γιός μου ζήτησε να την ξαναπάρω τηλέφωνο παρακάτω είναι η 2η συνομιλία:

Α. Σ.(μαμά): λέει το όνομα του παιδιού
Παιδί: εϊ δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω
Α. Σ.(μαμά): γιατί ποιος σε ‘μαθε έτσι να μη μου μιλάς, τη μαμά σου εγώ δεν σε γέννησα, δεν σε μεγάλωσα
Παιδί: όχι ο μπαμπάς μου
Α. Σ.(μαμά): εεεε;;; ο μπαμπάς σε μεγάλωσε;
Παιδί: ναι
Α. Σ.(μαμά): ναι αλήθεια;
Παιδί: (ο …..θυμωμένος) δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω
Α. Σ.(μαμά): ναι;
Παιδί: ναι
Α. Σ.(μαμά): γιατί;
Παιδί: έτσι
Α. Σ.(μαμά): ποιος στα μαθαίνει αυτά;
Αυτή τη φορά ο γιός μου της έκλεισε το τηλέφωνο
Αυτή λοιπόν είναι η προσκόλληση των παιδιών προς την μητέρα που πιθανολόγησε η κ. πρόεδρος και συνεχίζει:
Η ενέργεια αυτή του καθού και η πλήρης αποστέρηση της προσωπικής επαφής και επικοινωνίας με την μητέρα τους, χωρίς να λάβει υπόψη την ευαίσθητη λόγω της ηλικίας του ψυχολογία δεικνύουν ότι ο καθού δεν έχει υγιείς αντιλήψεις σχετικά με τον τρόπο και τις συνθήκες που πρέπει να μεγαλώνει ένα παιδί, αλλά ότι λειτουργεί εγωιστικά με βάση το προσωπικό του συμφέρον και αδιαφορεί για τις δυσμενείς επιπτώσεις για τα ανωτέρω ανήλικα τέκνα, των παραπάνω συνθηκών διαβίωσης. Συγκεκριμένα κρίνεται ότι η αιφνίδια απομάκρυνση των τέκνων από την μητέρα τους , την οποία δεν είναι σε θέση λόγω της ηλικίας τους να κατανοήσουν και η παντελής έλλειψη επικοινωνίας με την μητέρα τους, την οποία λόγω της ηλικίας τους έχουν ιδιαίτερη ανάγκη, επηρεάζει αρνητικά τον ήδη ευαίσθητο ψυχισμό τους και προκαλεί αισθήματα ανασφάλειας, καθώς έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχοσωματικής τους ισορροπία, η προάσπιση και η διατήρηση της οποίας αποτελεί γνώμονα της απόφασης του Δικαστηρίου.(εδώ έχουμε το copy paste )  Εξάλλου, και παρά τα αντίθετα υποστηριζόμενα από τον τον καθού, πιθανολογήθηκε περαιτέρω ότι η αιτούσα είναι ικανή και φιλόστοργη έναντι των τέκνων της και παρέχει τα εχέγγυα για τη σωστή ανάπτυξη τους και την ανάδειξη ελεύθερων, ανεξάρτητων και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων αυτών. Δεν πιθανολογήθηκε ότι δεν είναι σε θέση να ασκήσει κατά τον προσήκοντα τρόπο την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της και ότι η συμπεριφορά της δημιουργεί συνθήκες ακατάλληλες για την ομαλή και σύμφωνη με το συμφέρον των ανηλίκων ανατροφή και διαπαιδαγώγηση τους. Ειδικότερα δεν πιθανολογήθηκαν συγκεκριμένα περιστατικά που να προσεπιβεβαιώνουν τέτοια αδυναμία της αιτούσας ή ακαταλληλότητα της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ως μητέρας ή περιστατικά που να τη μειώνουν ηθικώς ή να συνιστούν αδιαφορία της για την ανατροφή, επίβλεψη ή τη μόρφωση των παιδιών της.Οι ισχυρισμοί του καθού ότι η αιτούσα δεν ενδιαφερόταν για τα ανωτέρω τέκνα , αλλ'αντιθέτως τα κακοποιούσε και αδιαφορούσε γι'αυτά δεν πιθανολογούνται βάσιμοι καθώς αναιρούνται από την κατάθεση του μάρτυρα της αλλά και την προσπάθεια που ήδη καταβάλλει προκειμένου να αναλάβει αυτήν την επιμέλεια τους.
Η κ. πρόεδρος λέει ότι «δεν έχω υγιείς αντιλήψεις σχετικά με τον τρόπο και τις συνθήκες που πρέπει να μεγαλώνει ένα παιδί», θα της θυμίσω λοιπόν τις υγιείς αντιλήψεις της Αλβανίας, και τους κινδύνους που διατρέχουν τα παιδιά μου στα χέρια της. Δεν θα κουραστώ να το λέω ότι 3 αδέλφια της ήταν στην φυλακή (οι 2 αποφυλακίστηκαν) για ναρκωτικά, φόνο και όπλα. Σίγουρα η Α.Σ (μαμά) έχει όλα τα προσόντα για την ανατροφή, την επίβλεψη και την μόρφωση των παιδιών, είναι η οικογενειακή της κληρονομιά!!! Να αναφέρω επίσης ότι και τα παιδιά είναι ελεύθεροι άνθρωποι με δική τους προσωπικότητα και είναι σε θέση να ερωτηθούν για θέματα που αφορούν πρωτίστως αυτά. Άρα κ. πρόεδρε εάν θέλατε να μάθετε την αλήθεια, την στιγμή που υπάρχουν μηνύσεις για κακοποίηση, θα είχατε καλέσει το παιδί ή τα παιδιά ή θα είχατε ζητήσει εξέταση από κοινωνιολόγο ή παιδοψυχίατρο ή τουλάχιστον θα έπρεπε να κρατήσετε κάποιες επιφυλάξεις εφόσον εκκρεμούν όλες αυτές οι κατηγορίες εις βάρος «της μάνας» και «του αξιόπιστου μάρτυρας σας». Πιθανολογώ όμως ότι επιχειρήσατε να τους ξεπλύνετε στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ γιατί και αυτοί που κρίνουν κρίνονται!!!
 Θα αναφέρω κάποια ενδεικτικά δημοσιεύματα για την χώρα καταγωγής της μάνας και το εμπόριο παιδιών:
«Όπως καταγγέλλουν εκπρόσωποι από το Χαμόγελο του Παιδιού, τα θύματα του traffiking προέρχονται κυρίως από την Αλβανία και τη Βουλγαρία και φτάνουν στη χώρα μας κατά δεκάδες ακόμη και με τουριστικά λεωφορεία. Τα μέλη του κυκλώματος είναι αδίστακτοι δουλέμποροι που εμφανίζονται ως στοργικοί γονείς, δήθεν με τα παιδιά τους».
Σε ποινές κάθειρξης 15 έως 23 ετών καταδικάστηκαν από δικαστήριο των Τιράνων, σήμερα, τρεις κατηγορούμενοι για εμπορία βρεφών μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, ανακοινώθηκε από δικαστικές πηγές στα Τίρανα. Οι καταδικασθέντες εντόπιζαν εγκύους και εφοδιάζοντάς τις με ψευδή στοιχεία ταυτότητας τις οδηγούσαν για να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά σε ιδιωτικές κλινικές των Γιαννιτσών, αλλά και της Θεσσαλονίκης.
Επειδή η κ. πρόεδρος γράφει για το πόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά την μάνα και για το πόσο στοργική μάνα είναι θα αναφέρω την έρευνα από το Χαμόγελο του παιδιού: Κακοποίηση 50% & παραμέληση 36% από μητέρες.
Και φτάνουμε στον «αξιόπιστο-παιδόφιλο μάρτυρα Γ.Π», τι γράφει η κ. πρόεδρος;;;;;; ότι τα συμπεράσματά της για την  Α.Σ (μαμά) τα έβγαλε από την κατάθεση αυτού του μάρτυρα. Ας φρεσκάρουμε το προφίλ του λοιπόν:
α) τον «αξιόπιστο-παιδόφιλο μάρτυρα Γ.Π» περιέγραψε η μητέρα μου στην ένορκη βεβαίωση της «το ζεύγος Γ.Π το γνώρισα το 1994 στα …., τότε ακόμα ζούσαμε στην Αθήνα. Είχαν πολλά προβλήματα στον γάμο τους, ο Γ. Π. ξυλοκοπούσε άγρια την σύζυγό του Θ., αυτή παρατούσε τα δύο παιδιά της,…. και ….και πήγαινε στο Ι.Ησ. Αγ. Γ. ….. για καταφύγιο. Τελικά μετά από πολλούς χωρισμούς τα βρήκανε και έκαναν άλλα 4 παιδιά. Εγώ βάπτισα το 4 παιδί τους, μου το ζητήσανε οι ίδιοι και το ονόμασα Ι. γιατί το ζεύγος Π. ήθελε να τιμήσει τον Αρχιμ. Ι.Κ. που «έσωσε τον γάμο τους». Μετά την βάπτιση του Ι. το 1996  η  Θ.Π. μου αποκάλυψε ότι ο άνδρας της κακοποιούσε αυτήν και τα παιδιά τους και ήταν απελπισμένη μαζί του, όμως εμένα δεν μου άρεσαν οι χαρακτήρες τους, γιατί η μεν Θ. όλο ασχολιόταν και ασχολείται με τους άλλους παρότι ήταν μια πολυμελής οικογένεια με πολλές υποχρεώσεις, ο δε Γ.Π. είναι αθυρόστομος, νταής, προκλητικός, εριστικός και πάντοτε μου προκαλούσε φόβο, μάλιστα θεωρούσε ότι επειδή έκανε 6 παιδιά έπρεπε όλοι να τον υπηρετούμε και να τον σεβόμαστε. Το 1999 φύγαμε από την Αθήνα με τον γιό μου και ήρθαμε να μείνουμε μόνιμα στην ….. Ελλάδα. Ένα χρόνο μείναμε στα …. για να είμαστε κοντά στην μικρή μου κόρη Ε. μοναχή, το διάστημα αυτό κόψαμε εντελώς τις σχέσεις μας με το ζεύγος Π. και μόνο τυπικά προσφέραμε κάτι στο βαφτιστήρι μου, αυτό συνέβη γιατί έμαθα από την αδελφή ….. η οποία είναι μοναχή στο .Ησ. Αγ. Γ. ….. ότι ο Γ. Π. προσπάθησε να κακοποιήσει σεξουαλικά την μεγάλη κόρη του ….., η οποία την περίοδο εκείνη ήταν στην εφηβεία και το κορίτσι κατέφυγε στο Μοναστήρι, υποτίθεται να μάθει …. αλλά στην πραγματικότητα ήθελε να ξεφύγει από τον πατέρα της, εκεί εκμυστηρεύτηκε όσα της συνέβησαν από τον Γ. Π. και προσπάθησε να ηρεμήσει, τώρα είναι παντρεμένη και έχει … κανένα από τα παιδιά της δεν έχει το όνομα του πατέρα της, ούτε και αφήνει τα παιδιά της κοντά σε αυτόν. Το ζεύγος Π. έχουν και ένα μικρό κορίτσι την ….. . ετών περίπου και είναι συνεχώς άρρωστο και χλωμό, δηλαδή έχουν ακόμα 3 ανήλικα παιδιά στο σπίτι και ένα 19χρονο περίπου αγόρι τον ….. που βρίσκεται εδώ και χρόνια στην ……. όπου είναι ηγούμενος ο  Αρχιμ. Ι. Κ., επίσης με το δεύτερο  παιδί τους π. ….. έχουν ελάχιστες σχέσεις και σπάνια βλέπουν τα .. παιδιά του. Ο γιός μου Ν. πάντα λυπόταν τον Γ. Π. όταν του έλεγε «όλο φακές και μακαρόνια τρώνε τα παιδιά Ν.» και πάντα ο γιός μου του έδινε κρέας όλα αυτά τα χρόνια, όμως ο Π. φαίνεται ότι τον επιβουλεύονταν και προσπαθούσε να του κάνει κακό».
β)Θα θυμίσω για άλλη μια φορά τι είπε το παιδί μου γι’ αυτόν και το γνώριζε η κ. πρόεδρος όταν πιθανολογούσε: «Η μαμά πριν έναν καιρό ήρθε αυτός με το μουστάκι (ο Γ. Π. )και με την κόρη του την …. και πήραμε και τον …. και την μαμά και πήγαμε στον γέροντα Ι.Κ και σε κάτι σπίτια και μόλις πήγαμε στον γέροντα εγώ έκανα αταξίες και μου έπιανε (ο Γ. Π. ) το πουλί (και δείχνει τα απόκρυφα σημεία του) και η μαμά δεν έκανε τίποτα γιατί ήμουνα ζωηρός …και μας κλείδωσε μέσα στο αμάξι και η μαμά δεν έκανε τίποτα».
Επαναλαμβάνω την κ. προέδρο «Οι ισχυρισμοί του καθού ότι η αιτούσα δεν ενδιαφερόταν για τα ανωτέρω τέκνα , αλλ'αντιθέτως τα κακοποιούσε και αδιαφορούσε γι'αυτά δεν πιθανολογούνται βάσιμοι καθώς αναιρούνται από την κατάθεση του μάρτυρα της  αλλά και την προσπάθεια που ήδη καταβάλλει προκειμένου να αναλάβει αυτήν την επιμέλεια τους.
Μάλιστα η προσπάθεια αυτή από ποιόν πληρώνεται (γιατί όλα κοστίζουν) και με τι αντάλλαγμα;;  
Η κ. πρόεδρος συνεχίζει:
«Εξάλλου, ο καθού λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας (κτηνοτρόφος ), δεν διαθέτει, λόγω και της εργασίας του, επαρκή χρόνο για την ανατροφή τους και την αυτοπρόσωπη άσκηση της επιμέλειας τους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί αφενός μεν να αναπληρώσει την αναγκαία για την ομαλή ψυχική ισορροπία των τέκνων μητρική αγάπη, αφετέρου δε να ασχοληθεί με τις καθημερινές φροντίδες των ανηλίκων . Βέβαια ο καθού ισχυρίζεται ότι στην άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων θυγατέρων του τον συνδράμει η μητέρα του και γιαγιά των ανηλίκων .Ωστόσο το Δικαστήριο κρίνει ότι, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο ανάπτυξης, τα τέκνα στην τρυφερή ηλικία που βρίσκονται έχουν άμεση ανάγκη από την αμέριστη φροντίδα και αγάπη της μητέρας τους, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικατασταθεί απ'αυτήν της γιαγιάς τους».
Έφτασε  λοιπόν η πιθανολόγηση της κ. προέδρου, με την copy paste μέθοδο να αλλάξει το φύλο των παιδιών μου και οι υιοί μου έγιναν θυγατέρες. ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ κ. ΠΡΟΕΔΡΕ!!!!! Η ζωή 3 παιδιών είναι στα χέρια σας και εσείς που υποτίθεται μελετήσατε την δικογραφία και σκεφτήκατε κατά το  νόμο δεν θυμόσαστε ότι τα παιδιά, με των οποίων την επιμέλεια ασχολείστε, είναι αγοράκια και όχι κοριτσάκια. Ή μήπως αντιγράψατε μαζί με τα «περί μητρικής αγάπης και τρυφερής ηλικίας» εκ παραδρομής και τις ανήλικες θυγατέρες;;; Πως μπορώ να σεβαστώ μια τέτοια απόφαση γραμμένη στο πόδι, αφού εσείς δεν σέβεστε αυτά τα παιδιά; «Όσο για το « ο καθού λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας (κτηνοτρόφος ), δεν διαθέτει, λόγω και της εργασίας του για τα παιδιά του», απαντώ ότι η δουλειά μου είναι μαζί με το σπίτι μου, αλλά υπάρχει και η γιαγιά. Ερωτώ η «μαμά» όταν θα δουλέψει που θα είναι η δουλειά της, ποιος θα της κρατάει τα παιδιά; Αλλά ακόμη και αν δεν δουλέψει στην ηλικία που βρίσκονται τα αγόρια μου ένας άνθρωπος δεν μπορεί να φροντίσει μόνος του!!!!
Η κ. πρόεδρος συνεχίζει:
Τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά προέκυψαν από όλα τα ρηθέντα αποδεικτικά μέσα. Ιδιαίτερα πειστική υπήρξε η κατάθεση του μάρτυρα της αιτούσας Γ. Π., για την αξιοπιστία του οποίου το Δικαστήριο δεν έχει λόγο να αμφιβάλλει, ο οποίος εάν και είναι κουμπάρος της μητρός του καθού και διατηρεί φιλικές οικογενεικές σχέσεις και με τους δύο διαδίκους, κατέθεσε για την βίαιη και επιθετική συμπεριφορά του καθού απέναντι στην σύζυγο του και για την καταλληλότητα της να αναλάβει την επιμέλεια των τέκνων.
Ιδού και η «αξιοπιστία του παιδόφιλου Γ.Π», το δικαστήριο δεν έχει λόγο να αμφιβάλλει επειδή είναι κουμπάρος και δήθεν έχει φιλικές σχέσεις μαζί μου:
α) ο άνθρωπος αυτός έρχονταν στο σπίτι μου το πολύ 2-3 φορές τον χρόνο για να του δώσω κρέας ή άλλα προϊόντα για τα παιδιά του.
β) Η Α.Σ είχε προφανώς άλλες σχέσεις μαζί του και συχνή τηλεφωνική επικοινωνία. Η  σχέση μεταξύ τους  δημιουργήθηκε με προτροπή του γέροντα Ι.Κ ο τα 2 τελευταία χρόνια για να πλησιάσει την «Α.Σ μαμά», όταν διαπίστωσε ότι δεν ήμουν διατεθειμένος να του αφήνω τα παιδιά μου στο μοναστήρι του.
Η κ. πρόεδρος συνεχίζει:
«Αντιθέτως δεν κρίνεται πειστική η κατάθεση της μάρτυρος, αδελφής του καθού, η οποία κατέθεσε με αόριστα και ασαφή τρόπο για "σχέδιο εξόντωσης" του αδελφού της από την αιτούσα σύζυγο του αλλά και τα αδέλφια της από την αρχή της έγγαμης συμβίωσης, χωρίς να δώσει πειστική εξήγηση για τον λόγο αυτού του σχεδίου, ενώ εν συνεχεία κατέθεσε για κακοποίηση των τέκνων από την μητέρα τους και επίσης αόριστα για "κύκλωμα ανθρώπων", στο οποίο μετέχει και η αιτούσα, που σκοπό έχει, κατά τους ισχυρισμούς της, να βλάψει τα ανωτέρω τέκνα.
Εφόσον η  «αξιοπιστία του παιδόφιλου Γ.Π» είναι αδιαμφισβήτητη, επειδή έρχονταν στο σπίτι μου 2-3 φορές το χρόνο για 1-2 ώρες και συνήθως του ετοίμαζα το κρέας έξω στην αυλή. Έπρεπε πάση θυσία να αμφισβητηθεί η θεία των παιδιών και αδελφή μου, που ερχόταν από την Αθήνα και έμενε στο σπίτι μου από βδομάδες μέχρι και μήνες. Η αδελφή μου γνωρίζει πολύ καλά την Α.Σ(μαμά), την συμπεριφορά της, την σκληρότητα και ψυχρότητα του χαρακτήρα της, την βιαιότητα προς τα παιδιά και πολλά άλλα που η κ. πρόεδρος σημείωνε απλά στο μπλοκάκι της αφού αρνήθηκε να κρατηθούν επίσημα πρακτικά.
Ο «αξιόπιστος μάρτυρας Γ.Π» περιγράφεται από τους ζωόφιλους της περιοχής του:
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΡΤΥΡΑ Γ.Π ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
12 μήνες φυλακή με αναστολή και 600 ευρώ πρόστιμο για τον εγκληματία που σκότωσε τον σκύλο
04-01.2012 -16:27

Σε 12 μήνες φυλάκιση με αναστολή και με 600 ευρώ χρηματικό πρόστιμο, καταδικάστηκε σήμερα από το Ά Πλημ. Θ. ο Έλληνας κάτοικος Κ. Θ., ο οποίος παραμονή πρωτοχρονιάς σκότωσε εξ επαφής έναν αδέσποτο σκύλο, έξω από τις εργατικές πολυκατοικίες της περιοχής.
Και η δικαστής και η εισαγγελέας ήταν καταπέλτες εναντίον του Γ.Π.. Αρχικά του επιβλήθηκε ποινή 18 μηνών φυλάκιση με αναστολή (6 μήνες και 800 ευρώ για την θανάτωση ζώου, 6 μήνες και 8οο ευρώ για παράνομη οπλοκατοχή και 6 μήνες και 800 ευρώ για παράνομη οπλοχρησία).
Όμως κατηγορούμενος ζήτησε επιείκεια λόγω των 6 παιδιών, που έχει και επειδή είναι άνεργος, έτσι η ποινή μειώθηκε στους 12 μήνες με αναστολή και 600 ευρώ πρόστιμο. Μάλιστα είπε, ότι λόγω της ανεργίας, δεν είχε πληρώσει, για να ανανεώσει της άδειας οπλοφορίας, για τα δύο όπλα, που βρέθηκαν υπό την κατοχή του και τα οποία τελικά κατασχέθηκαν.
Παρόντες στο δικαστήριο σήμερα ήταν ένας γιος του δράστη, ο οποίος είναι καλόγερος και η μητέρα του και σύζυγος του εγκληματία, οι οποίοι - όπως μάθαμε διαρκώς έκαναν τον σταυρό τους ως καλοί χριστιανοί - για το κακό, που τους βρήκε. Γιατί ας μη ξεχνάμε, ότι για τους χριστιανούς, όλα τα στέλνει ο θεός ή ο διάβολος και πρόκειται για δοκιμασίες, που μας ετοιμάζουν για τον παράδεισο!
Ο μάρτυρας, που είδε τον άνδρα να πυροβολεί το ζώο, στο δικαστήριο άρχισε να μασάει τα λόγια του, όταν η δικαστής τον ρώτησε τι είδε. Ο αυτόπτης μάρτυρας, που είναι λαχειοπώλης στο επάγγελμα και στο μεταξύ είχε απειληθεί, από τον κύκλο των γειτόνων και των γνωστών του δράστη, οι οποίοι του είπαν, ότι δεν θα ξαναγοράσουν λαχεία από εκείνον, άρχισε να λέει, ότι δε βλέπει καλά και ότι «έχει μια θολούρα». Όμως η εισαγγελέας δεν «μάσησε» κατά το κοινώς λεγόμενο και του είπε, ότι προφανώς η θολούρα είναι προσωρινή και την έπαθε σήμερα.
Αρκετά άτομα από τα φιλοζωικά σωματεία και ομάδες της πόλης ήταν εκεί για να διαμαρτυρηθούν και γι' αυτό το έγκλημα. Τα φιλοζωικά σωματεία εκπροσώπησε η δικηγόρος Ελένη Θεοφίλου. Βέβαια πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν έλειψαν και οι απειλές προς πάσα κατεύθυνση από τους κυνηγούς φίλους του δράστη, αλλά το συγκεντρωμένο πλήθος δεν το έβαλε κάτω.
Όπως έγινε γνωστό ο δράστης του εγκλήματος, δεν ήταν ο ίδιος άνδρας, ο οποίος μια μέρα νωρίτερα είχε επικοινωνήσει με την Ζωή Μποζαγλυκίδου, μέλος του φιλοζωικού σωματείου «Μέριμνα Αδέσποτων Ζώων Κ.», και είχε απειλήσει, ότι θα σκοτώσει το ζώο -δηλώνοντας μάλιστα κυνηγός - επειδή ο αδέσποτος σκύλος του χάλασε τα μπεκ στον κήπο του.
ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΟΤΙ:
Οπλοκατοχή για 2 καραμπίνες, οπλοχρησία, ένας γιος, ιερέας παρακαλώ που ήρθε να καταθέσει τι; ένας μάρτυρας που ήρθε επίσης να μας πείσει ότι είναι ένας καλός άνθρωπος, ένας αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας που μετά την καταγγελία στην Φιλοζωική Κ. και στην αστυνομία σήμερα αναγκάστηκε κάτω από την ψυχολογική πίεση και εκβιασμό των νταήδων φίλων κυνηγών του δράστη να αναιρέσει τρέμοντας από τον φόβο του για την απώλεια του καθημερινού μεροκάματου, μία εισαγγελέας χάρμα οφθαλμών και ακουστικής για τους παρόντες φιλόζωους να είναι καταπέλτης, μία πρόεδρος να απονέμει δικαιοσύνη και 20 φιλόζωους (οι υπόλοιποι φιλόζωοι της πόλης ελπίζουμε να είναι παρών σε επόμενη δίκη) να αποχωρούν από την αίθουσα χειροκροτώντας και χαμογελώντας σαν σκανταλιάρικα παλιόπαιδα. Δεν είναι η ποινή που θα θέλαμε να ακούσουμε αλλά δεν παύει να είναι μια ποινή και μια αρχή. Και εις ανώτερα..."

Δεν παραβρέθηκε κατά την εκδίκαση της έφεσης! Ισχύει η ποινή που του επιβλήθηκε!
05.06.2012 - 20:11
Σήμερα το μεσημέρι στις 15:00 εκδικάστηκε στο Πλημ. Θ., η έφεση του Γ.Π., ο οποίος είναι ο εγκληματίας, που στις 31 Δεκεμβρίου 2011 (παραμονή Πρωτοχρονιάς) πυροβόλησε εξ επαφής και σκότωσε έναν αδέσποτο σκύλο στον οικισμό των εργατικών κατοικιών στα Κ.Θ. με την καραμπίνα, που κατείχε παράνομα.
Αρχικά είχε καταδικαστεί για θανάτωση του σκύλου, παράνομη οπλοκατοχή και παράνομη οπλοχρησία. Του επιβλήθηκε αρχικά ποινή 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή και 2.400 ευρώ χρηματικό πρόστιμο.
Ζήτησε όμως επιείκεια λόγω των 6 παιδιών του και μειώθηκε η ποινή του σε 12 μήνες φυλάκιση με αναστολή και 600 ευρώ πρόστιμο. Με το που εξήλθε της αίθουσας έκανε  έφεση.
Όμως στη σημερινή εκδίκαση της έφεσης ο κατηγορούμενος δεν παραβρέθηκε καν, αφού μάλλον αγνοούσε τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 4043/2012 συνεπώς και η αρχική ποινή ισχύει και δικαίωμα άλλης αναβολής ή έφεσης δεν έχει.
ΣΧΟΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Μέριμνα Αδέσποτων Ζώων Κ…..
Έφυγαν, γιατί εμφανίστηκε η δεύτερη αυτόπτης μάρτυρας, η οποία θα τον "έκαιγε" χειρότερα", και αυτόν και τον φιλαράκο του. Γιατί ο τύπος, είχε συνεργό. Εκείνη την ημέρα σκότωσαν 2 σκυλιά. Συνολικά οι δυο τους, έχουν σκοτώσει, δεκάδες σκυλιά. Στο πρώτο δικαστήριο, δεν ήρθε να καταθέσει, γιατί την απειλούσε ο σύζυγός της(και έχουμε μάρτυρες αστυνομικούς για αυτό).Τώρα, ο άντρας της νοσηλεύεται τους τελευταίους μήνες με βαρύ εγκεφαλικό, και η γυναίκα, μπόρεσε να έρθει να καταθέσει. Κρίμα...αν είχε έρθει από την αρχή, η ποινή θα ήταν διπλάσια, ΚΑΙ θα άνοιγε και δικογραφία, και για τον συνεργό του.
Αυτός είναι ο κολλητός φίλος της μάνας, αξιόπιστος μάρτυρας της κ. προέδρου και αγαπημένο πνευματικοπαίδι του γέροντα Ι.Κ, είναι γνωστή σ…….τόφατσα στην περιοχή του χαίρει όμως προστασίας από τα μοναστηριακά κυκλώματα.
«Τα ανωτέρω αναιρούνται από τις προκομιζόμενες από την μητέρα των τέκνων με αριθμ. πρωτ. 654/11-9-2014,679/19-9-2014 και 17402/19-9-2014 βεβαιώσεις από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το ΓΝΘ "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ' Όργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, στις οποίες βεβαιώνεται ότι η μητέρα των τέκνων δεν παρουσιάζει ψυχωσικά στοιχεία αλλά αντιθέτως διαθέτει φυσιολογικές ψυχονοητικές λειτουργίες και είναι ικανή να διαχειρισθεί τις προσωπικές της υποθέσεις και να ανταποκριθεί επαρκώς στην ανατροφή, εκπαίδευση και ψυχαγωγία των παιδιών της».
Ο γέροντας Ι.Κ έχει πνευματικοπαίδια που του κάνουν χατηράκια παντού!!!
«Ενισχυτικό της παραπάνω κρίσης του Δικαστηρίου είναι και το γεγονός ότι, εάν και κατά τους ισχυρισμούς  του   καθού, τους  οποίους  επιχείρησε  να  επιβεβαιώσει   και   η μητέρα του στην προσκομιζόμενη 33049/2014 ένορκη βεβαίωση, ο ίδιος ήταν γνώστης τόσο του σχεδίου εξόντωσης του από την σύζυγο του και τα αδέλφια της, όσο και της κακοποίησης των τέκνων του από την σύζυγο του και μητέρα αυτών από την αρχή της έγγαμης συμβίωσης, ο ίδιος δεν προέβη σε καμία νομική ενέργεια για να προστατεύσει τον εαυτό του και εν συνεχεία τα τέκνα του όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ούτε φρόντισε να απομακρύνει την σύζυγο του και μητέρα των τέκνων από την συζυγική οικία ή έστω να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια προκειμένου να προστατεύσει τα τέκνα του από την, κατά τους ισχυρισμούς του βίαιη και επικίνδυνη μητέρα αυτών, αλλ' αντιθέτως το πρώτον προέβη σε κατάθεση μήνυσης σε βάρος της συζύγου του, ισχυριζόμενος κακοποίηση των τέκνων απ' αυτήν στις 1-9-2014, ήτοι μετά την οριστική αποχώρηση της αιτούσας από την συζυγική οικία και την κατάθεση, στις 26-7-2014, μήνυσης σε βάρος του για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας».
Το άσπρο μαύρο επιχειρεί να κάνει η κ. πρόεδρος στην απόφασή της, όπως ακριβώς έκανε τα αγόρια κορίτσια:
α) την Α.Σ – μάνα-σύζυγο ήθελα να την χωρίσω από την στιγμή που έκανα το λάθος και την παντρεύτηκα και αυτό ειπώθηκε από την αδελφή μου και από εμένα κ. πρόεδρε δεν θα το σημειώσατε στο μπλοκάκι σας φαίνεται και το ξεχάσατε.
β)ακριβώς επειδή ήμουν γνώστης του σχεδίου εξόντωσής μου και της άθλιας συμπεριφοράς της δεν την εμπιστευόμουνα ποτέ και είχα δίκιο.
γ)ήθελα να κάνω παιδιά και γι’ αυτό παντρεύτηκα. Όταν γεννήθηκαν τα παιδιά αφοσιώθηκα σε αυτά και ήμουν ευτυχισμένος όπως κάθε πατέρας που αγαπάει τα παιδιά του και βάζει το συμφέρον τους πάνω από το δικό του. Συμφέρον τους θεώρησα ότι ήταν να έχουν και τους 2 γονείς τους.
δ)πάντα ήλπιζα μέσα μου ότι η γέννηση των παιδιών θα την άλλαζε, θα την έκανε καλύτερη και έκανα υπομονή.
ε)ο γέροντας Ι.Κ μου την επαινούσε και μου έλεγε ότι αν τη χωρίσω δεν θα βρω άλλη, με τον τρόπο του μου είχε δημιουργήσει ένα αδιέξοδο
στ)τα παιδιά μου τα προστάτευα από αυτήν και τα προστατεύω ακόμα για αυτό δεν τα δίνω
ζ)η κ. πρόεδρος ξέχασε πάλι να βάλει την 1η μου μήνυση στις 25-7-2014 όταν η μάνα εγκατέλειψε τα παιδιά και έβαλε μόνο την δική της!!!
η)κ. πρόεδρε πάλι ξεχάσατε δεν είναι μόνο η μήνυση για κακοποίηση στις 1-9-2014 αλλά και η 2η που έγινε στις 23-9-2014 και περιέχει οπτικοακουστικό υλικό του ίδιου του παιδιού που κακοποιούσε η «τρυφερή μαμά»
θ)τις μηνύσεις που έκανα κ. πρόεδρε τις έκανα στα νόμιμα χρονικά περιθώρια, έχετε πρόβλημα με την νομιμότητα;;
Η κ. πρόεδρος συνεχίζει:
«Εξάλλου από τα ρηθέντα αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκε περαιτέρω ότι μετά από αίτηση της μητέρας των τέκνων δενεργήθηκε κοινωνική έρευνα σχετικά με την εκτίμηση των αναγκών και κοινωνικών συνθηκών της ανωτέρω από το Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων του Δήμου ….. Σύμφωνα με την ανωτέρω από 18-9-2014 έκθεση της Κοινωνικής Λειτουργού Χ. Ζ.. η οποία διενήργησε επιτόπια έρευνα στο σπίτι στο Πλατύ, διαπιστώθηκαν τα εξής: πρόκειται για ένα οίκημα καλοσυντηρημένο με παροχές ρεύμα και νερό. Το σπίτι διαθέτει επαρκή επίπλωση και είναι καθαρό και προσεγμένο κα εξοπλισμένο με τα απαραίτητα του νοικοκυριού. Η ίδια(η μητέρα) έχει φροντίσει και έχει διαμορφώσει τα παιδικά δωμάτια με περίσσια αγάπη και με την συνδρομή αρκετών ανθρώπων του χωριού. Η γειτονιά είναι ήσυχη και φιλικοί. Οι περίοικοι φαίνεται να συμπαθούν πολύ την Ά. Επίσης σε απόσταση μόλις 50 μέτρων βρίσκεται ο Δημόσιος Παιδικός Σταθμός ….. και το Νηπιαγωγείο όπως και μία παιδική χαρά, γεγονός που εξυπηρετεί πολύ την μητέρα και τα ίδια τα παιδιά. Η Ά… είναι καλά στην υγεία της, η απουσία και η στέρηση των παιδιών της όμως της δημιουργεί συναισθηματκό πόνο....»
Εδώ έχει πολύ πλάκα:
α)κοινωνική λειτουργός έκανε κοινωνική έρευνα στους τοίχους, τις ντουλάπες και τα κρεβάτια, χωρίς τα παιδιά και τα βρήκε όλα καλά, δεν είναι φοβερό!!!!! Της είπαν της κοινωνικής λειτουργού ότι η Α.Σ σάπιζε τα παιδιά στο ξύλο, τα εξέθεσε σε κίνδυνο και τα εγκατέλειψε; Έκανε την κοινωνική έρευνα εν γνώσει της ή παραπλανήθηκε;
β)εγώ ζήτησα από την αξιαγάπητη εισαγγελέα Ι.Κ στις 8-8-2014 κοινωνική έρευνα και μου αρνήθηκε. Φαίνεται ότι οι κοινωνικές έρευνες στην περιοχή μας δεν γίνονται όταν η μάνα εγκαταλείψει τα παιδιά ή για να διακριβωθεί το περιβάλλον που υπάρχουν και ζουν τα παιδιά. Η κοινωνική έρευνα γίνεται στους τοίχους του σπιτιού και δίνει την δυνατότητα στην κ. πρόεδρο να πιθανολογήσει ότι όταν τα παιδιά θα πάνε εκεί θα είναι καλά!!!!!
γ)η «μάνα» έχει τέτοιο συναισθηματικό πόνο που δεν έχει κάνει τίποτα για να δει τα παιδιά της, δήθεν φοβάται τον μπαμπούλα. Συμπέρασμα  η «μάνα» όταν πονάει για τα παιδιά της δεν φοβάται κανέναν και τίποτα.
Η κ. πρόεδρος συνεχίζει:
«Αξίζει να αναφερθώ σε κάτι που προκαλεί εντύπωση. Έχει δημιουργηθεί ένα κοινωνικό δίκτυο ανθρώπων στο …. οι οποίοι όλοι προσφέρθηκαν να βοηθήσουν και να ενισχύσουν την οικογένεια. Εκτός από το ότι της προσφέρθηκαν από απλούς κατοίκους του χωριού τα έπιπλα και συσκευές για το σπίτι, ρούχα για την ίδια και τα παιδιά, ένας εκ των φούρνων του χωριού θα παρέχει καθημερινά άρτο στην οικογένεια. Επίσης νέοι άνθρωποι, επιστημονικά καταρτισμένοι προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τα παιδιά στο μέλλον σε σχέση με το σχολείο και την διαπαιδαγώγηση τους. Οι άνθρωποι της γειτονιάς είναι πολύ υποστηρικτικοί απέναντι της...Όταν θα μετοικήσουν μόνιμα στο …. η εγγραφή του μικρού … στον παιδικό σταθμό θα εξασφαλιστεί άμεσα και δωρεάν. Επίσης μπορεί άμεσα η μητέρα να γράψει τον …. στο τμήμα μικρών νηπίων. Ακόμη η οικογένεια θα ενταχθεί στο Κοινωνικό παντοπωλείο και θα της δίνονται δωρεάν τρόφιμα. Το Κέντρο διαθέτει ψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό , εργασιακό σύμβουλο και νοσηλεύτρια , οι οποίοι μπορούν να ενισχύσουν την ίδια και τα παιδιά όπου αυτό κριθεί αναγκαίο».
Για να δούμε τι προκάλεσε εντύπωση στην κ. πρόεδρο:
α) «ότι δημιουργήθηκε ένα κοινωνικό δίκτυο ανθρώπων» λίγο παραπάνω η φοβερή αυτή πρόεδρος δικαστηρίου έγραφε για την αδελφή μου «κατέθεσε επίσης αόριστα για "κύκλωμα ανθρώπων", στο οποίο μετέχει και η αιτούσα, που σκοπό έχει, κατά τους ισχυρισμούς της, να βλάψει τα ανωτέρω τέκνα». Η αδελφή μου το είπε κύκλωμα ανθρώπων ενώ αυτή εντυπωσιάστηκε από το κοινωνικό δίκτυο των ανθρώπων. Η αδελφή μου μιλούσε δήθεν αόριστα και λίγο πιο κάτω η ίδια η κ. πρόεδρος επιβεβαίωσε τα δήθεν αόριστα. Το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι ανώνυμοι άνθρωποι που βοηθάνε 3 επώνυμα παιδιά, ποιος μιλάει αόριστα κ. πρόεδρε;;; η διαφορά μας είναι ότι εσείς τους βλέπετε «θυγατέρες» και εμείς όπως πραγματικά είναι «υιούς». Άλλωστε δεν δώσατε κανένα δείγμα αμεροληψίας και πραγματικού ενδιαφέροντος.
β) «ένας εκ των φούρνων του χωριού θα παρέχει καθημερινά άρτο στην οικογένεια». Ποιος σας είπε ότι τα παιδιά μου είναι ζητιανάκια κ. πρόεδρε και χρειάζονται έναν (ανώνυμο) φούρνο να τους δίνει ψωμί. Πως θέλετε να καταντήσετε τα παιδιά μου; Τρελαθήκατε όλοι σας, τα παιδιά μου δεν πεινάνε, τα έχουν όλα!!
γ) «Ακόμη η οικογένεια θα ενταχθεί στο Κοινωνικό παντοπωλείο και θα της δίνονται δωρεάν τρόφιμα». Είναι δυνατόν να γράφεται αυτό στην απόφαση όταν εγώ ο πατέρας έχω προσκομίσει βεβαίωση ότι χορηγώ κρέας σε κοινωνικό παντοπωλείο κοντινής πόλης; Τα παιδιά μου τα καταδικάζει η κ. πρόεδρος να ενταχθούν στο κοινωνικό παντοπωλείο!!!!!! Τα συμπεράσματα δικά σας!!!!
δ) «Επίσης νέοι άνθρωποι, επιστημονικά καταρτισμένοι προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τα παιδιά στο μέλλον σε σχέση με το σχολείο και την διαπαιδαγώγηση τους». Το πιο σοβαρό από όλα είναι φυσικά αυτό και θα εξηγήσω γιατί. Η κ. πρόεδρος που φάσκει και αντιφάσκει, παίζει με τις λέξεις και την νοημοσύνη μας, είπε ότι εντυπωσιάστηκε από το ανώνυμο κοινωνικό δίκτυο που εν μια νυκτί λάτρεψε την Α.Σ.  Όλοι είναι στην ουρά να βοηθήσουν, εγώ λοιπόν θα της θυμίσω κάτι που θα έπρεπε να γνωρίζει όταν γράφει τέτοιες αποφάσεις που μοιάζουν με έκθεση ιδεών:
«Ο παιδόφιλος συχνά μάλιστα εργάζεται με παιδιά, ενώ δεν αποκλείεται να είναι άτομο «υπεράνω πάσης υποψίας». Σε πολλές περιπτώσεις είναι γνωστό μέλος της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας και συνήθως ανήκει στο περιβάλλον του παιδιού ή και της οικογένειας».
Τέτοιοι άνθρωποι προσφέρθηκαν κ. πρόεδρε;
Όνομα δεν έχουν;
Θα αναλάβουν την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και η μητέρα τι θα κάνει;
Παρακάτω η κ. πρόεδρος αναφέρεται αόριστα στο ρόλο της μάνας:
«Τα παιδιά έχουν απόλυτα ανάγκη την παρουσία της μητέρας τόσο για την φροντίδα τους και ιδιατέρως των μικρότερων παιδιών που δεν αυτοεξυπηρετούνται όσο και για την υγιή κοινωνική τους ανάπτυξη. Είναι αδύνατον όταν η μητέρα έχει κατάλληλη φυσική και ψυχική υγεία και έχει δημιουργήσει εξαιρετικές προϋποθέσεις για να μεγαλώσει τα παιδιά της, να της στερείται το δικαίωμα αυτό. Ακόμη όμως και δεν υπήρχαν οι κοινωνικές προϋποθέσεις, οι ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των παιδιών σε τέτοιες ηλικίες είναι τόσο έντονες που μόνο η φυσική απώλεια της μάνας δικαιολογεί την απουσία της».
Ας δούμε τις εξαιρετικές προϋποθέσεις που δημιούργησε για να μεγαλώσει τα παιδιά:
1)ο ανώνυμος φούρναρης θα τα ταΐζει ψωμί
2)το κοινωνικό παντοπωλείο θα τους δίνει τρόφιμα
3)το σπίτι παραχωρείτε αόριστα και ανεπίσημα από «φιλάνθρωπους»
4)τα έπιπλα και τα ρούχα από «φιλανθρωπία»
5)η διαπαιδαγώγηση θα γίνεται από ανώνυμους «φιλάνθρωπους» γιατί η «μάνα» είναι εντελώς αγράμματη
Σύμφωνα με το επόμενο βήμα της σκέψης της προέδρου λοιπόν……..Αλλά ακόμη δεν έχει «φιλάνθρωπους» να προσφέρουν και μείνουν στο δρόμο, αν δεν έχουν να φάνε, να ντυθούν, πέσουν σε κυκλώματα παιδόφιλων, μείνουν αγράμματα και αστοιχείωτα, δεν πειράζει αρκεί να είναι με την «μαμά». Για την κ. πρόεδρο μόνο αν πεθάνει η μαμά δεν μπορεί να έχει τα παιδιά άλλος λόγος δεν υπάρχει.

Όμως η κ. πρόεδρος
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
«Ενόψει των ανωτέρω πραγματικών γεγονότων, το Δικαστήριο, με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες αυτών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την νηπιακή ηλικία των τέκνων των διαδίκων, τα οποία έχουν ανάγκη της καθημερινής φροντίδας και στοργής της μητέρας τους και την ενεστώτα κατάσταση που επήλθε κρίνει ότι, πρέπει να ανατεθεί προσωρινά ,και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης για το θέμα αυτό, η άσκηση της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων στην αιτούσα μητέρα τους.
Το συμφέρον των παιδιών έκρινε η κ. πρόεδρος είναι:
1)   Να φύγουν από σπίτι που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν και έχουν τα πάντα και να καταδικαστούν να ζουν με «φιλανθρωπίες»
2)   Να φύγουν από την ασφάλεια που τους παρέχει ο πατέρας τους και να εξαρτώνται από τις ορέξεις του κάθε ανώμαλου «φιλάνθρωπου»
3)   Να φύγουν από την προστασία του πατέρα τους και να κακοποιούνται μέρα νύχτα από την μάνα τους
4)   Να μην διαπαιδαγωγηθούν από την οικογένεια του πατέρα τους που έχει όλες τις δυνατότητες να το κάνει και να διαπαιδαγωγούνται από «ανώνυμους φιλάνθρωπους», θέτοντάς τα σε φοβερούς κινδύνους λόγω της μικρής ηλικίας τους
Ποιο αληθινό συμφέρον των παιδιών κ. πρόεδρε λάβατε υπόψη σας, όταν πιο πάνω λέτε,  ότι τα παιδιά πάνε στην μάνα ακόμη και αν δεν έχει τίποτα να τους προσφέρει;
Υπάρχει κάποιος νόμος που το λέει αυτό;
Δεν είναι ίσοι οι 2 γονείς;
Εφόσον ο πατέρας έχει την δυνατότητα να προσφέρει περισσότερα από την μητέρα το συμφέρον του παιδιού δεν είναι να πάει με τον πατέρα;
Όταν η μητέρα κακοποιεί το παιδί και ο πατέρας όχι, ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού;
Όταν η μητέρα εκθέτει το παιδί σε κίνδυνο, ενώ ο πατέρας το προστατεύει, ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού;
Θεωρείτε κ. πρόεδρε ότι τα 3 παιδιά μου, που είναι έλληνες πολίτες δεν κινδυνεύουν να εξαφανιστούν στην Αλβανία και να υποβαθμιστεί η ζωή τους, αλλά και να καταστραφεί το μέλλον τους;
Θεωρείτε κ. πρόεδρε ότι όλοι αυτοί οι «φιλάνθρωποι» που λάτρεψαν την Α.Σ την βοηθάνε ανιδιοτελώς;
Να δεχτώ ότι η ίδια δεν το καταλαβαίνει γιατί δεν έχει την γνώση και τα προσόντα και ζει στην Ελλάδα μόλις 7 χρόνια, εσείς δεν το καταλαβαίνετε;
Είναι ελεύθερη η ίδια να κάνει ότι θέλει με τον εαυτό της όμως τα παιδιά μου δεν της ανήκουν, ούτε σε εσάς ανήκουν κ. πρόεδρε, ούτε σε εμένα, ανήκουν στον εαυτό τους. Εμείς υπάρχουμε μόνο να τα βοηθήσουμε και να τα στηρίξουμε καθώς θα μεγαλώνουν. Η μάνα δεν είναι αόριστη έννοια για το παιδί, αλλά σύμβολο της ασφάλειας που νιώθει το παιδί. Όταν το παιδί δεν νιώθει ασφάλεια με την μάνα του δεν την χρειάζεται και θα την αντικαταστήσει με το πρόσωπο που θα του παρέχει ασφάλεια.
Συνεχίζει η κ. πρόεδρος
«Συνακόλουθα, εφόσον επιπρόσθετα πιθανολογείται η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης, που συνίσταται στην ενόψει της διάστασης της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων και της μεταξύ τους εντονότατης αντιδικίας, ανάγκη νομικής ρύθμισης των βιοτικών σχέσεων των ανηλίκων πρέπει, κατά παραδοχή ως ουσιαστικά βάσιμου του αντίστοιχου αιτήματος της από 27-8-2014 αίτησης και απόρριψης, ως ουσιαστικά αβάσιμης της από 1-8-2014 αίτησης , να ανατεθεί προσωρινά, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του ίδιου θέματος, αποκλειστικά στην αιτούσα μητέρα η άσκηση της γονικής μέριμνας και της επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων. Σημειώνεται δε ότι στο παρόν στάδιο δεν ενδείκνυται η κατάτμηση της γονικής μέριμνας και η ανάθεση μέρους αυτής (διοίκηση περιουσίας και εκπροσώπηση των τέκνων) και στους δύο γονείς, αλλά και ούτε είναι δυνατή, ενόψει της σφοδρότατης αντιδικίας που υφίσταται μεταξύ τους και των ερίδων και της αντιπαλότητας που έχει μεταξύ τους δημιουργηθεί ένας τέτοιος τεμαχισμός στην άσκηση της γονικής μέριμνας των ανηλίκων καθώς μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ιδίως στις πολύ πιθανές περιπτώσεις που θα υπάρχει αμφισβήτηση μεταξύ των γονέων τους, αν ένα σχετικό θέμα, ακόμη και το πιο ασήμαντο, αποτελεί αντικείμενο της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων ή αντικείμενο του υπολοίπου της γονικής μέριμνας, με ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις στη σύννομη, ταχεία και σωστή αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κάθε φορά θέματος, αλλά και στην ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων.
Και εδώ σκεφτήκατε κατά το νόμο κ. πρόεδρε, της δώσατε το απόλυτο δικαίωμα σε αυτά τα παιδιά να τα εξαφανίσει;
Μπορεί να τα πάει όπου θέλει, να τα δώσει όπου θέλει ανεξέλεγκτα;
Έτσι σας είπαν να γράψετε κ. πρόεδρε;
Σας τηλεφώνησε κάποιο πολιτικό πρόσωπο γνωστό του γέροντα Ι.Κ;
Μήπως ο Β.Ν ανώτατος δικαστικός;
Πως βγάλατε τέτοια απόφαση και μου αφαιρέσατε την γονική μέριμνα των παιδιών μου με τόσες σοβαρές μηνύσεις εναντίον κάποιων εμπλεκομένων προσώπων, τους προστατεύετε;
Η γονική μέριμνα Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1532 και 1533 ΑΚ, αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας, οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου, ο εισαγγελέας ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Το δικαστήριο μπορεί ιδίως να αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ολικά ή μερικά και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο ή αν συντρέχουν και στο πρόσωπο αυτού οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή, ακόμη, και την επιμέλεια του ολικά ή μερικά σε τρίτον ή και να διορίσει επίτροπο. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, με σαφήνεια προκύπτει ότι για την αφαίρεση, λόγω κακής άσκησης, της γονικής μέριμνας, ο νόμος θέτει τις εξής προϋποθέσεις διαζευκτικώς (εναλλακτικώς) διατυπωμένες, δηλαδή : 1) παράβαση καθηκόντων που επιβάλλει το λειτούργημα , 2) καταχρηστική άσκηση του λειτουργήματος και 3) αδυναμία ανταπόκρισης σε αυτό. Οι  περιπτώσεις συμπεριφοράς που κρίθηκαν από τη νομολογία ότι συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας είναι κυρίως ή παραμέληση των ειδικότερων υποχρεώσεων της επιμέλειας, όπως η ένδυση, η μόρφωση, η περίθαλψη του τέκνου, η άσκηση σωματικής βίας, η ανοχή πράξεων κακομεταχείρισης από τρίτα πρόσωπα (συνήθως πατριός, μητριά, ερωτικός σύντροφος). 
ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ
ΣΚΕΦΤΗΚΑΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ………………………..
«Πιθανολογήθηκε περαιτέρω ότι τα ως άνω βίαια επεισόδια που τελέστηκαν με ιδιαίτερη σκληρότητα από τον καθού εις βάρος της αιτούσας , καταδεικνύουν ιδιαίτερα επιθετική και βίαιη συμπεριφορά από μέρους του, χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες σε βάρος της ψυχικής ισορροπίας των ανηλίκων τέκνων του. Πιθανολογήθηκε περαιτέρω ότι τα ανωτέρω επεισόδια προκάλεσαν έντονα αισθήματα φόβου και ανασφάλειας στην αιτούσα. Περαιτέρω ενόψει της εντάσεως στις σχέσεις των μερών, ο κίνδυνος επαναλήψεως της κατά τα άνω συμπεριφοράς του καθού η αίτηση κατά της αιτούσας πιθανολογείται ,άμεσος και υπαρκτός και, συνεπώς, πρέπει, κατά μερική παραδοχή της ένδικης αίτησης , να διαταχθούν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό, τα εκεί διαλαμβανόμενα ασφαλιστικά μέτρα, που κρίνονται ικανά να διασφαλίσουν την προσωρινή προστασία που η αιτούσα , κατά τα στην αρχή αναφερόμενα, εν προκειμένω δικαιούται και συγκεκριμένα να απαγορευθεί προσωρινά στον καθού η αίτηση να προσβάλλει την προσωπικότητα της αιτούσας με ύβρεις, απειλές και σωματικές επιθέσεις εναντίον της και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Προφανώς η κ. πρόεδρος έχει ξεφύγει, εάν θυμάμαι καλά την τελευταία φορά που ήμουν μαζί με την Α.Σ (σύζυγο) ήταν στις 25-7-2014, ήταν η μέρα που με χτύπησε και εγκατέλειψε τα παιδιά της. Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείτο ήταν:
1. Εξύβριση
2. Υφαίρεση
3. Κακόβουλη βλασφημία
4. Εντελώς ελαφρά σωματική κάκωση  
Κατηγορείται ως υπαίτια του ότι στην …. , στις 25-7-2014 και περί ώρα 08:30, με πολλές πράξεις τέλεσε πολλά αδικήματα και ειδικότερα: 1) προσέβαλλε την τιμή του εγκαλούντα και εν διστάσει συζύγου της, Ν.Γ. του .., κατ. …, εξυβρίζοντας τον με την φράση « πούστη, μαλάκα, παλιοτόμαρο, καριόλη» προσβάλλοντας έτσι την τιμή και την υπόληψη του.
2.  αφαίρεσε από άλλον και συγκεκριμένα από τον ως άνω εγκαλούντα και εν διαστάσει σύζυγο της, ξένα εν όλω κινητά πράγματα με σκοπό παράνομης ιδιοποίησης και συγκεκριμένα αφαίρεσε από την κατοχή του 800 Ευρώ, που τα είχε στην ντουλάπα του σπιτιού του και τα ιδιοποιήθηκε παράνομα.
3.  Εκδήλωσε δημόσια με βλασφημία έλλειψη σεβασμού προς τα θεία, και ειδικότερα απευθυνόμενη στον ως άνω εγκαλούντα είπε τα εξής «την Παναγία σου και τον Χριστό σου».
4. Με πρόθεση προκάλεσε, στον ως άνω εγκαλούντα εντελώς ελαφρά σωματική βλάβη της υγείας του και ειδικότερα όρμησε επάνω του και τον χτύπησε με τα χέρια της, δυνατά, με αποτέλεσμα να φέρει εκδορές στο ζυγωματικό τόξο ΔΕ, μετωπιαίας χώρας, εκχύμωση (ΔΕ) ζυγωματικού.

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ……………………….. η κ. πρόεδρος

«Αντιθέτως το σωρευόμενο αίτημα να επιτραπεί στην αιτούσα η μετοίκηση από την συζυγική οικία , μετά την αποχώρηση της από την συζυγική οικία ήδη από τον Ιούλιο του 2014 , παρίσταται άνευ αντικειμένου, ενόψει ότι το ανωτέρω αίτημα προϋποθέτει συμβίωση των διαδίκων , οποία εγκυμονεί κινδύνους ερίδων και προστριβών (Τζίφρα - Ασφαλ.Μέτρα, έκδ. Α' σελ. 432 - 433). Πρέπει επίσης , ενόψει της χωριστής εγκατάστασης της αιτούσας να της επιτραπεί να παραλάβει από την άλλοτε συζυγική οικία τα προσωπικά της είδη και δη τον ρουχισμό της, γενομένου δεκτού του αντίστοιχου αιτήματος της από 27-8-2014 αίτησης.
ΤΑ ΠΗΡΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΔΕΝ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝΕ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ……………………….. η κ. πρόεδρος

«Πιθανολογήθηκε περαιτέρω ότι τα ανωτέρω ανήλικα τέκνα των διαδίκων δεν έχουν εισοδήματα και λόγω της ηλικίας τους αδυνατούν να εργασθούν και, συνεπώς, έχουν αξίωση διατροφής σε χρήμα, κατά μήνα προκαταβαλλόμενης, έναντι των γονέων τους, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις. Πιθανολογήθηκε περαιτέρω ότι η αιτούσα εργάζεται περιστασιακά σε διάφορες εργασίες. Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψην ότι είναι νέα και υγιής εκτιμά ότι μπορεί να εξεύρει μία εργασία από την οποία να κερδίζει μηναίως περί τα 500 ευρώ. Διαμένει όπως προεκτέθηκε σε οικία στο ….. που της παραχωρήθηκε άνευ ανταλλάγματος και, συνεπώς, δεν βαρύνεται με δαπάνες καταβολής ενοικίου ωστόσο βαρύνεται με τις λειτουργικές δαπάνες της ανωτέρω οικίας. Ο καθού είναι κτηνοτρόφος, καθώς διατηρεί κτηνοτροφική μονάδα πλησίον της οικίας του και από την εργασία του αυτή κερδίζει μηνιαίως περί τα 800- 1000 ευρώ. Διαμένει με την μητέρα του σε ιδιόκτητη οικία και δεν βαρύνεται με δαπάνες καταβολής ενοικίου, ενώ επίσης πιθανολογείται ότι ενισχύεται οικονομικά από την μητέρα του. Δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει άλλη περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή και δεν αντιμετωπίζει άλλες ιδιαίτερες δαπάνες, πλην των συνήθων για διατροφή και συντήρηση του Τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, ηλικίας ………. ετών αντίστοιχα έχουν τις συνηθισμένες για την ηλικία τους δαπάνες συντήρησης  (εκπαίδευση, διατροφή, ένδυση, ψυχαγωγία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) . Με βάση τις ανάγκες των ανωτέρω ανηλίκων τέκνων όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της οικογενειακής τους ζωής και τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των γονέων αυτών , το Δικαστήριο κρίνει ότι , η κατά μήνα διατροφή που απαιτείται για τα ανωτέρω ανήλικα τέκνα πρέπει, να καθοριστεί στα ποσά των 260, 230 και 230 ευρώ , αντίστοιχα . Τα ποσά αυτά είναι ανάλογα με τις συνθήκες ζωής τους και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, συντήρηση και εκπαίδευση τους. Από τα ποσά αυτά ο καθού είναι σε θέση να καταβάλλει 160 ευρώ κάθε μήνα για τον ……, και 150 ευρώ για έκαστο των λοιπών τέκνων ήτοι για τον …… και τον ………..καθώς κατά το υπόλοιπο συμμετέχει και η αιτούσα μητέρα αυτών με το προϊόν της εργασίας της και με την προσφορά της προσωπικής της εργασίας που είναι αποτιμητή σε χρήμα, κατά τη νόμιμη ένσταση συνεισφοράς που πρότεινε ο καθού (αρθρ. 1489 ΑΚ) που πρέπει να γίνει ενμέρει δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη. Πιθανολογήθηκε περαιτέρω ότι μέχρι τη συζήτηση της αίτησης , τα τέκνα διέμεναν στην πρώην συζυγική οικία μαζί με τον πατέρα τους, ο οποίος τα διέτρεφε και, συνεπώς, δεν συντρέχει περίπτωση και μάλιστα επείγουσα για τον καθορισμό διατροφής για τα ανήλικα τέκνα για το πριν τη συζήτηση της αίτησης χρονικό διάστημα.»
ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ……………

Παρότι "Το δικαστήριο για να σχηματίσει τη δικανική πεποίθησή του υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του όλα τα νόμιμα αποδεικτικά μέσα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι για άμεση και έμμεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική μνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά. Δεν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να μνημονεύει και να εξαίρει μερικά από τα αποδεικτικά μέσα, λόγω της κατά την ελεύθερη κρίση του μεγαλύτερης αξίας τους, αρκεί να γίνεται βέβαιο από το όλο περιεχόμενο της απόφασης ότι συνεκτιμήθηκαν όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλέστηκαν και προσκόμισαν νόμιμα οι διάδικοι".

τι ακριβώς συνεκτίμησε από τα δικά μου αποδεικτικά στοιχεία η κ. πρόεδρος;;;

Μήπως συνεκτίμησε την από 1-9-2014 μήνυση μου για κακοποίηση των παιδιών από την μητέρα;
Μήπως συνεκτίμησε την από 23-9-2014 μήνυση μου που αφηγείτε το ίδιο το παιδί την ασέλγεια εις βάρος του από τον "αξιόπιστο μάρτυρα Γ.Π" και την κακοποίηση της μητέρας του;
Μήπως συνεκτίμησε την ένορκη βεβαίωση της μητέρας μου που είναι βασικός μάρτυρας και μιλάει για όλους και για όλα;
Μήπως συνεκτίμησε τις δικές μου βεβαιώσεις από το νοσοκομείο, τις βεβαιώσεις του νοσοκομείου για την κακοποίηση των παιδιών, την βεβαίωση του νοσοκομείου για το σπασμένο χέρι της αδελφής μου;
ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!!!
Μια δικαστική απόφαση με προκαταλήψεις, ρατσισμό, διγλωσσία, παραπλάνηση, εχθρότητα προς το πρόσωπό μου, πειθαρχικές παραβάσεις, έλλειψη σοβαρότητας, ανεύθυνη, εκτός τόπου και χρόνου, μονόπλευρη, επικίνδυνη για την ζωή 3 μικρών παιδιών. Μόνο κατά το νόμο δεν σκέφτηκε και δεν λειτούργησε η κ. πρόεδρος. Σε εμένα που είμαι παθών  έδωσε την εντύπωση πως διεκπεραίωσε ένα «χατίρι» ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ Ή ΚΑΠΟΙΟΥΣ.
Γνωρίζω από τον πρώην δικηγόρο μου  Α.Μ ότι η κ. πρόεδρος Ε.Χ είναι νεοδημοκράτισα. Το ίδιο και ο γέροντας Ι.Κ αλλά και ο πρώην ανώτατος δικαστικός Β.Ν. Από το μυαλό μου περνάει η σκέψη της διασύνδεσης αυτών των προσώπων. Είναι άραγε και αυτό αόριστο όπως το «κύκλωμα των ανθρώπων» που η κ. πρόεδρος το νομιμοποίησε και μετονόμασε σε «κοινωνικό δίκτυο ανθρώπων»;
Όλοι φιλαράκια και γνωστοί στην χωριατούπολη τελικά!!
ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ
Οι τελευταίες εκλογές ήταν ένα γέρο χτύπημα σε όλους αυτούς τους τσαρλατάνους, που δυστυχώς τους στήριξε και ένα μεγάλο μέρος της «ρασοφόρου υποκρισίας», καθώς γέροντες προέτρεπαν τα πνευματικά τους παιδιά να ψηφήσουν τον απερχόμενο πρωθυπουργό για να συνεχίσει το καταστροφικό του έργο. (Νίκος Χειλαδάκης)


ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ;
ΚΡΑΤΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΕΛΠΙΖΩ ΤΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΑΥΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΘΛΙΑΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΚΑΠΟΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ!!!!!!!!!!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια :